Internetová encyklopedie dějin města Brna

František Řehoř Ignác Eckstein

  František Řehoř Ignác Eckstein


  • * 1689 Židovice (Žatec) – † asi 1741 Lvov


  • freskař a malíř oltářních obrazů


  • dílo

   zobrazit Fresky v hradní kapli na Pernštejně (1716), v klášterní bazilice na Velehradě (1719–1721), loretánské kapli minoritského kostela v Brně (1723), hlavním sále serényiovského zámku v Miloticích (1725), kostele ve Cvilíně u Krnova (1726–1727), kapli zámku v Kravařích (1727–1730), Zemském domě v Brně (1732), Schrattenbachově paláci v Brně, jezuitském kostele ve Lvově (1740).
   Oltářní obraz v jezuitském kostele v Brně (1735).


  • poznámky

   Do roku 1736 žil v Brně, kde se v roce 1711 i oženil.
   Ve svém díle vycházel především z Andrey Pozza, italského malíře, dekorativního umělce a teoretika barokního umění, a inspiroval se motivy převážně římské provenience.


  • prameny, literatura

   zobrazit "K brněnskému dílu F. Ř. I. Ecksteina"
   "Nová encyklopedie českého výtvarného umění"


  • autor

   Erh


Aktualizováno: 05. 05. 2011