Jan Jiří Etgens

* (pokřtěn) 6.4.1691 Brno – † 31.1.1757 Brno


malíř fresek, oltářních a závěsných obrazů


zajímavé okolnosti

z obrazů se světskou tématikou se zachoval malířův autoportrét (Moravská galerie v Brně)


měšťan od

roku 1733


vzdělání

studoval římsko-neapolské malířství v Římě (za jeho učitele jsou považováni Carlo Maratta a Sebastiano Conca)


dílo

Fresky v klášterním kostele na Velehradě (1725–1733), Rajhradě (1726–1729), kostele sv. Štěpána na Hradisku u Olomouce (1732), pavlánském klášterním kostele ve Vranově u Brna (1738), minoritském kostele sv. Janů v Brně (1732), poutním kostele ve Křtinách (před 1750), kapli P. Marie Czenstochovské při premonstrátském kostele v Zábrdovicích u Brna (před 1755) a v piaristickém kostele v Kroměříži.
Oltářní obrazy menší umělecké závažnosti v Jihlavě, Rajhradě, Vranově, Kroměříži a ve Křtinách. Jeho autoportrét je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně.


zaměstnání

první zkušenosti získal u brněnského malíře Františka Řehoře Ecksteina


poznámky

Mezi brněnskými malíři zaujímal přední místo. Jako představený cechu sv. Lukáše v roce 1739 navrhl zřízení malířské akademie.
J. J. Etgens patřil k měšťanské rodině, jehož nejstarší předek Vilém Etgens, kordováník, získal v Brně měšťanské právo v roce 1595. Rod Etgensů je názorným příkladem dědění jednoho povolání. Členové rodu se po 250 let zabývali speciálním zpracováním kůží.osoby

Kryštof Jiří Matuška
opat zábrdovického kláštera, zasloužil se o dostavbu chrámu P. Marie ve Křtinách, na jehož vnitřní výzdobě se J. J. Etgens podílel


Erh, Jord


Aktualizováno: 14. 05. 2020