Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Jiří Etgens

  Jan Jiří Etgens


  • * 1691 Brno – † 21.1.1757 Brno


  • malíř fresek, oltářních a závěsných obrazů


  • dílo

   Fresky v klášterním kostele na Velehradě (1725–1733), Rajhradě (1726–1729), kostele sv. Štěpána na Hradisku u Olomouce (1732), pavlánském klášterním kostele ve Vranově u Brna (1738), minoritském kostele sv. Janů v Brně (1732), poutním kostele ve Křtinách (před 1750), kapli P. Marie Czenstochovské při premonstrátském kostele v Zábrdovicích u Brna (před 1755) a v piaristickém kostele v Kroměříži.

   Oltářní obrazy menší umělecké závažnosti v Jihlavě, Rajhradě, Vranově, Kroměříži a ve Křtinách. Jeho autoportrét je uložen v Moravském zemském muzeu v Brně.


  • poznámky

   Mezi brněnskými malíři zaujímal přední místo. Jako představený cechu sv. Lukáše v roce 1739 navrhl zřízení malířské akademie.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Kryštof Jiří Matuška
   opat zábrdovického kláštera, zasloužil se o dostavbu chrámu P. Marie ve Křtinách, na jehož vnitřní výzdobě se J. J. Etgens podílel


  • autor

   Erh


Aktualizováno: 05. 08. 2019