Franz I. Klein

* 27.4.1800 Kociánov (nyní část obce Loučná nad Desnou) – † 29.8.1855 Zebrzydowice (Rakouské Slezsko-Polsko)


průmyslník a podnikatel v dopravních stavbách, železářství; vůdčí osobnost první generace rodinné firmy Gebrüder Klein


šlechtický predikát

z Vízmberka


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Franz Klein koupil roku 1844 od hraběte Mitrovského panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou) s hutí v Sobotíně a strojírnou v Petrovicích (nyní Petrov nad Desnou)


bydliště

Brno:
- Novobranská ulice čp. 551
- Velké náměstí čp. 84 (dnes náměstí Svobody 15 - Kleinův palác)


měšťan od

1825


vzdělání

vychodil pouze vesnickou základní školu,
vyučil se zahradníkem


vyznamenání a pocty

rytířský kříž Řádu Františka Josefa (1854)


dílo

Spolu s bratry budoval silnice (700 km na Moravě a ve Slezsku), železniční tratě (celkem 3500 km v Českých zemích, Rakousku, Německu, dnešním Polsku a Rumunsku), vyráběl mostní konstrukce, stavěl silniční a železniční mosty a viadukty přes řadu našich i evropských řek.
Bratři provozovali prosperující doly, železárny, slévárny a strojírenské závody s rozsáhlým výrobním programem (Sobotín, Štěpánov, Petrov, Rejhotice).
Pro Brno a okolí měly zásadní význam jejich železniční projekty. V letech 1837–1838 vybudovali úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda mezi Vranovicemi a Brnem, vystavěli původní brněnské nádraží na Nových sadech i navazující úsek trati do Maloměřic, na trati do Horních Heršpic postavili zděný viadukt 640 metrů dlouhý se 77 oblouky, v tehdejší době jednu z nejobdivovanějších technických staveb. Zabývali se i úpravami kanalizační sítě, městské zeleně i brněnských dlažeb.


zaměstnání

od poloviny 30. let 19. století začal podnikat v oboru železničních staveb (od roku 1836 se podílel např. na stavbě několika úseků Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Bohumína, Krakova a Bochnie, úseků Vídeň-Brno /na výstavbě nádraží v Brně/, v letech 1839–1840 úsek Hodonín–Olomouc),
v roce 1848 se stal spolu s bratry Hubertem a Albertem podílníkem těžířstva Prager Kohlenbergwerk nächst Kladno (firma po vstupu Kleinů zahájila výstavbu moderních železáren na uhelné a koksové palivové bázi)


odborné a zájmové organizace

v roce 1847 spoluzakladatel Brněnské plynárenské osvětlovací společnosti s vkladem 20 000 zlatých


hrob

Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici (zrušený v roce 1883)


poznámky

Podle dobových svědectví byl výjimečnou osobností, vyzařoval energii a temperament, vynikal přirozenou inteligencí, uměl jednat s příslušníky všech společenských vrstev. Převezen k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 31. 8. 1855.partneři
ulice

Novobranská
bydliště náměstí Svobody
bydliště


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
původní místo posledního odpočinku (po zrušení hřbitova ostatky exhumovány a převezeny do rodinné hrobky v Loučné nad Desnou)
Kleinův palác
náměstí Svobody 15/84
majitel


související odkazy

Erh, MŠ, Jord


Aktualizováno: 28. 04. 2018