Vladimír Leraus

* 28.7.1905 Beroun (okres Beroun) – † 29.6.1991 Praha


herec


národnost

česká


zajímavé okolnosti

jeho jméno je spojeno s jazykolamem, který slouží pro artikulační cvičení: „Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová“


bydliště

vzdělání

gymnázium v Berouně,
FF UK v Praze - studium francouzštiny a češtiny (4 semestry),
hodiny herectví u Anny Suchánkové


jiné pocty

zasloužilý umělec (1965)


dílo

zobrazit


zaměstnání

angažmá v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1927–1929),
člen Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1929–1931),
člen Zemského divadla v Brně (doložen již v roce 1937, od roku 1941),
angažmá v Městském divadle na Královských Vinohradech v Praze (1941–1952),
člen činohry Národního divadla v Praze (1952–1974),
odchod do penze (1974)


odborné a zájmové organizace

ochotnické divadlo,
člen skupiny TRAKT v Brně


poznámky

Jeho herecká technika byla založena na bravurním zvládnutí hlasové stránky role.
Svým kultivovaným hlasem, jehož kvalit hojně využíval v recitaci a před rozhlasovým mikrofonem, doprovodil řadu dokumentů.
Od počátečních milovnických a hrdinských typů se vyhranil v předního charakterního herce, který inklinoval spíš k lyrice než k tragice.
osoby

Karel Hospodský
K. Hospodský byl svědkem při sňatku Vl. Lerause Dana Medřická
herecká partnerka v Měsíci nad řekou


partneři

Šárka Lerausová (Štětinová)
sňatek: 28. 6. 1937, Brno (městská rada)ulice

U botanické zahrady
bydliště doložené v roce 1937 (dnes Botanická)


události

27. 5. 1950
VIII. celostátní sjezd československých esperantistů v Brně
účinkující na představení
31. 5. 1932
Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce
27. 10. 1901
Založení prvního Spolku esperantistů v Brně
účinkující
Aktualizováno: 27. 07. 2021