Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Leraus

  Vladimír Leraus


  • * 28.7.1905 Beroun – † 29.6.1991 Praha


  • herec


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   jeho jméno je spojeno s jazykolamem, který slouží pro artikulační cvičení: „Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová“


  • bydliště

   Brno, U botanické zahrady 23


  • vzdělání

   gymnázium v Berouně,
   FF UK v Praze - studium francouzštiny a češtiny (4 semestry),
   hodiny herectví u Anny Suchánkové

  • jiné pocty

   zasloužilý umělec (1965)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   angažmá v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1927–1929),
   člen Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (1929–1931),
   člen Zemského divadla v Brně (doložen již v roce 1937, od roku 1941),
   angažmá v Městském divadle na Královských Vinohradech v Praze (1941–1952),
   člen činohry Národního divadla v Praze (1952–1974),
   odchod do penze (1974)

  • odborné a zájmové organizace

   ochotnické divadlo,
   člen skupiny TRAKT v Brně


  • poznámky

   Jeho herecká technika byla založena na bravurním zvládnutí hlasové stránky role.
   Svým kultivovaným hlasem, jehož kvalit hojně využíval v recitaci a před rozhlasovým mikrofonem, doprovodil řadu dokumentů.
   Od počátečních milovnických a hrdinských typů se vyhranil v předního charakterního herce, který inklinoval spíš k lyrice než k tragice.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Hospodský
   K. Hospodský byl svědkem při sňatku Vl. Lerause Dana Medřická
   herecká partnerka v Měsíci nad řekou


  • partneři

   Šárka Lerausová (Štětinová)
   sňatek: 28. 6. 1937, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Antonín Leraus
   Anna Lerausová


  • ulice

   U botanické zahrady
   bydliště doložené v roce 1937 (dnes Botanická)


  • události

   27. 5. 1950
   VIII. celostátní sjezd československých esperantistů v Brně
   účinkující na představení
   31. 5. 1932
   Zahájení pravidelného vysílání Verda Stacio (Zelená stanice)
   člen umělecké skupiny TRAKT brněnské redakce
   27. 10. 1901
   Založení prvního Spolku esperantistů v Brně
   účinkující


  • autor


Aktualizováno: 18. 04. 2020