Jan Štarha

* 22.12.1885 Býšovec (okres Žďár nad Sázavou)


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Býšovec čp. 23 (rodný dům),
Brno-Řečkovice, Svatopluka Čecha 17,
Brno-Medlánky


vyznamenání a pocty

Československá revoluční medaile,
Spojenecká medaile


zaměstnání

policie v Brně (6. 9. 1920 – 24. 2. 1941),
v roce 1921 uveden jako „městský strážník v Brně“
v hodnosti policejního praporčíka přeložen do Českých Budějovic, kde 1. 6. 1941 jako legionář penzionován


poznámky

Domovská obec: Řečkovice, okr. Brno.
Legionářský průkaz č. 28 938.
V rakousko-uherské armádě odveden 8. 10. 1906 k pěšímu pluku 81 do Třebinje v Hercegovině. Posledně sloužil u 81. pěšího pluku v Jihlavě jako vojín.
Na ruskou frontu odešel 1. 8. 1914 jako vojín do oblasti Jaroslav - Zamošť. Zajat: 10. 9. 1914, Narol v Haliči. Přihlášení do legií: 11. 12. 1917, Larino, Žitomir. Do čs. legie v Rusku zařazen v den přihlášení, nejdříve 1. záložní pluk, pak 2. střelecký pluk (kulometná rota), vojín. Účastnil se bojů u Kazaně, Tatarské, Omsku, Jekatěrinoslavi. Odjezd z Vladivostoku začátkem roku 1920, lodí MADEVASKA přes Suez do Terstu. Vylodění v Terstu v dubnu 1920, koncem dubna odjezd vlakem do Litoměřic, pak do Prešova na Slovensku. Konec v legiích 9. 11. 1920, poslední útvar: 7. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín, kdy demobilizován.partneři

Julie Štarhová (ovdovělá Kučerová, rodné Češková)
sňatek: 7. 2. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)ulice

Svatopluka Čecha
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Dolnice)


Menš, MJ


Aktualizováno: 09. 04. 2019