Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Štarha

  Jan Štarha


  • * 22.12.1885 Býšovec (okres Žďár nad Sázavou)


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Býšovec čp. 23 (rodný dům),
   Brno-Řečkovice, Svatopluka Čecha 17,
   Brno-Medlánky


  • vyznamenání a pocty

   Československá revoluční medaile,
   Spojenecká medaile


  • zaměstnání

   policie v Brně (6. 9. 1920 – 24. 2. 1941),
   v roce 1921 uveden jako „městský strážník v Brně“
   v hodnosti policejního praporčíka přeložen do Českých Budějovic, kde 1. 6. 1941 jako legionář penzionován


  • poznámky

   Domovská obec: Řečkovice, okr. Brno.
   Legionářský průkaz č. 28 938.
   V rakousko-uherské armádě odveden 8. 10. 1906 k pěšímu pluku 81 do Třebinje v Hercegovině. Posledně sloužil u 81. pěšího pluku v Jihlavě jako vojín.
   Na ruskou frontu odešel 1. 8. 1914 jako vojín do oblasti Jaroslav - Zamošť. Zajat: 10. 9. 1914, Narol v Haliči. Přihlášení do legií: 11. 12. 1917, Larino, Žitomir. Do čs. legie v Rusku zařazen v den přihlášení, nejdříve 1. záložní pluk, pak 2. střelecký pluk (kulometná rota), vojín. Účastnil se bojů u Kazaně, Tatarské, Omsku, Jekatěrinoslavi. Odjezd z Vladivostoku začátkem roku 1920, lodí MADEVASKA přes Suez do Terstu. Vylodění v Terstu v dubnu 1920, koncem dubna odjezd vlakem do Litoměřic, pak do Prešova na Slovensku. Konec v legiích 9. 11. 1920, poslední útvar: 7. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín, kdy demobilizován.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Julie Štarhová (ovdovělá Kučerová, rodné Češková)
   sňatek: 7. 2. 1921, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • rodiče

   Vincenc Štarha
   Marie Štarhová (Dvořáčková)


  • ulice

   Svatopluka Čecha
   bydliště doložené v roce 1921 (dnes Dolnice)


  • autor

   Menš, MJ


Aktualizováno: 09. 04. 2019