Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Podhradský

  prof. dr. Ing. Jan Podhradský, DrSc.


  • * 20.10.1897 Rybníky – † 17.4.1969 Brno


  • veterinární lékař a výzkumník


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   byl hlavním iniciátorem pro zvelebování programu chovu drůbeže v Československu


  • bydliště

   Kuřim,
   Brno: Husovice, Černá Pole, Alešova 15(?) (od roku 1931)


  • vzdělání

   Vysoká škola zemědělská v Brně (ukončeno v roce 1922),
   (1924 zisk titulu doktor technických věd v roce, 1950 jmenován profesorem pro obecnou a speciální zootechniku v roce)


  • zaměstnání

   v 1. světové válce (raněn),
   asistent na Vysoké škole zemědělské v Brně,
   profesor obecné a speciální zootechniky,
   vedoucí Ústavu hrabavé a vodní drůbeže na Agronomické fakultě v Brně,
   výzkumník v sekci pro plemenářskou biologii Zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně,
   nucený odchod - krmič prasat na zámku v Kostelci nad Orlicí (1948),
   ředitel v odborné drůbežnické škole v Jeseníku,
   opět na Vysoké škole zemědělské v Brně (od roku 1950) - vedoucí katedry chovu drůbeže a včel

  • odborné a zájmové organizace

   člen Československé akademie zemědělské (od roku 1926),
   Přírodovědecký klub v Brně,
   zakladatel odborné drůbežnické školy v Jeseníku,
   předseda Vědecké společnosti zootechniků a veterinárních lékařů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 52–53


  • poznámky

   Byl členem mnoha vědeckých a výzkumných rad a společností, napsal mnoho vědeckých pojednání z oboru plemenářské biologie a učebnice chovu drůbeže.
   Zabýval se také genetikou, fyziologií výživy hospodářských zvířat, léčením a prevencí avitaminóz a endokrinologií.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Galerie brněnských osobností"


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   MŠ, mát


Aktualizováno: 01. 08. 2019