prof. Jan Šoupal

* 21.10.1892 Vyškov – † 25.11.1964 Ostrava


sbormistr a dirigent


národnost

česká


bydliště

Brno, Tučkova 6


vzdělání

gymnázium ve Vyškově,
studium práv na UK v Praze (nedokončeno),
Učitelský ústav (doplňující maturita),
studium na konzervatoři v Brně u J. Kvapila


vyznamenání a pocty

PSMU - 1. cena na Mezinárodní soutěži v Anglii (1948),
1. cena na I. spartakiádě v Praze (1955),
1. cena v soutěži lidové umělecké tvořivosti (1956),
1. cena v soutěži ve Francii a Itálii (1961),
zlatá medaile za dirigování v Itálii (1961),
Zemská slezská cena v Ostravě (1946),
cena Osvobození země moravskoslezské (1948)


jiné pocty

čestný občan města Vyškova (1962),
zasloužilý umělec (1955)


zaměstnání

berní úředník ve Vyškově,
člen Pěveckého sdružení moravských učitelů - druhý tenorista,
profesor učitelského ústavu v Modré, Bratislavě, Vyškově a Slezské Ostravě (1931–1942),
sbormistr - vedení Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě ,
dirigent a sbormistr - PSMU - zájezd do Rumunska (1937), Jugoslávie (1946),
pedagog na konzervatoři v Brně (1948–1950) a na JAMU v Brně (1947–1949)


odborné a zájmové organizace

hra na housle, cello, kytaru, varhany, zpěv,
člen Vyškovského kvarteta (hra na housle a violoncello),
zakladatel Volného pěveckého sdružení ve Vyškově (1919),
zakladatel ženského pěveckého sboru Vlasta ve Vyškově (1922–1931),
zakladatel sdružení Zora v Bratislavě (1925–1926),
zakladatel pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě (1935–1938),
zakladatel smíšeného pěveckého sboru Před Těšínem v Orlové (1934–1939),
zakladatel Komorního pěveckého sdružení při spolku Záboj (1935–1938)


poznámky

Upravoval lidové písně, měl absolutní hudební sluch, kladl důraz na přesnou intonaci, technickou dokonalost, zřetelnou výslovnost, zvukovou vyrovnanost zejména u Janáčkových skladeb.
Jako sbormistr PSMU působil od roku 1932, po odchodu F. Vacha, nejprve společně s Eugenem Třasoněm a po roce 1936 vedl sbor až do své smrti sám.
osoby

Jaroslav Dostalík
student na JAMU Ctirad Kohoutek
student Innocenc Krampla
žák Jaroslav Kvapil
profesor Eugen Třasoň
kolega
další osoby (1)...


ulice

Tučkova
bydlištěAktualizováno: 03. 08. 2019