Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Šoupal

  prof. Jan Šoupal


  • * 21.10.1892 Vyškov – † 25.11.1964 Ostrava


  • sbormistr a dirigent


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Tučkova 6


  • vzdělání

   gymnázium ve Vyškově,
   studium práv na UK v Praze (nedokončeno),
   Učitelský ústav (doplňující maturita),
   studium na konzervatoři v Brně u J. Kvapila

  • vyznamenání a pocty

   PSMU - 1. cena na Mezinárodní soutěži v Anglii (1948),
   1. cena na I. spartakiádě v Praze (1955),
   1. cena v soutěži lidové umělecké tvořivosti (1956),
   1. cena v soutěži ve Francii a Itálii (1961),
   zlatá medaile za dirigování v Itálii (1961),
   Zemská slezská cena v Ostravě (1946),
   cena Osvobození země moravskoslezské (1948)

  • jiné pocty

   čestný občan města Vyškova (1962),
   zasloužilý umělec (1955)


  • zaměstnání

   berní úředník ve Vyškově,
   člen Pěveckého sdružení moravských učitelů - druhý tenorista,
   profesor učitelského ústavu v Modré, Bratislavě, Vyškově a Slezské Ostravě (1931–1942),
   sbormistr - vedení Pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě ,
   dirigent a sbormistr - PSMU - zájezd do Rumunska (1937), Jugoslávie (1946),
   pedagog na konzervatoři v Brně (1948–1950) a na JAMU v Brně (1947–1949)

  • odborné a zájmové organizace

   hra na housle, cello, kytaru, varhany, zpěv,
   člen Vyškovského kvarteta (hra na housle a violoncello),
   zakladatel Volného pěveckého sdružení ve Vyškově (1919),
   zakladatel ženského pěveckého sboru Vlasta ve Vyškově (1922–1931),
   zakladatel sdružení Zora v Bratislavě (1925–1926),
   zakladatel pěveckého sdružení slezských učitelů v Opavě (1935–1938),
   zakladatel smíšeného pěveckého sboru Před Těšínem v Orlové (1934–1939),
   zakladatel Komorního pěveckého sdružení při spolku Záboj (1935–1938)


  • poznámky

   Upravoval lidové písně, měl absolutní hudební sluch, kladl důraz na přesnou intonaci, technickou dokonalost, zřetelnou výslovnost, zvukovou vyrovnanost zejména u Janáčkových skladeb.
   Jako sbormistr PSMU působil od roku 1932, po odchodu F. Vacha, nejprve společně s Eugenem Třasoněm a po roce 1936 vedl sbor až do své smrti sám.


  • obrazy

   img21269.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jaroslav Dostalík
   student na JAMU Ctirad Kohoutek
   student Innocenc Krampla
   žák Jaroslav Kvapil
   profesor Eugen Třasoň
   kolega
   další osoby (1)...


  • ulice

   Tučkova
   bydliště


  • autor


Aktualizováno: 03. 08. 2019

Jan Šoupal - sbormistr PSMU na snímku z 30. 1. 1943 z Maloměřic. Fotografii pro naši encyklopedii poskytl pan Radek Hrbáček, děkujeme.