Ing. Jiří Maria Elger

* 21.4.1901 Adamov (okr. Blansko) – † 14.9.1982 Brno


podnikatel ve výrobě kovových nástrojů, válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; sportovec - atletika; sportovní funkcionář


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, V hlinkách 138


vzdělání

1919–1923 studium strojního inženýrství na České vysoké škole technické v Brně (1924 titul Ing.)


zaměstnání

působil jako vedoucí dílen strojíren v Adamově a poté jako technický úředník ve Zbrojovce v Brně,
v roce 1934 s veřejným společníkem Hugem Sofferem, nar. 26. 3. 1899 (úředníkem firmy Simon Hoffmann v Plzni) požádali Krajský soud civilní v Brně o zápis firmy Inž. Elger a spol. do obchodního rejstříku pro společnost - předmětem podnikání byla výroba spec. pilek na kov, nástrojů a kovového zboží, sídlo firmy bylo nejprve v Brně-Králově Poli, Budovcova ulice č. 25,
v roce 1938 byla výroba rozšířena o rychlořezné pilky, vyráběné z wolfram-vanadiové anglické oceli, a pásmové pily na dřevo, vyráběné ze švédské oceli

po okupaci Československa byl nucen pod tlakem rasové perzekuce od 1. 7. 1939 vystoupit ze společnosti veřejný společník Hugo Soffer (přičemž úplata za jeho podíl na společném jmění v částce 250 000 Kč mu nesměla být vyplacena; Sofferovi se podařilo odjet do Uruguaye),
Jiří Elger dále provozoval firmu jako podnik jednotlivce - v roce 1940 firma přesídlila do Brna-Černovic, Gwanty čp. 985 (nyní Turgeněvova ulice č. 7),
téhož roku byla prokura firmy udělena manželce MUDr. Marii Anně,
firma musela být zapsána do obchodního rejstříku také německy

po osvobození Československa firma pokračovala v činnosti a specializovala se na výrobu jakostních pilek na kov a pásmovek na dřevo,
v roce 1947 bylo obnoveno členství Huga Soffera, konzula v Brně, jako společníka firmy Inž. Elger a spol.

po únoru 1948 byla ve firmě zavedena národní správa a národním správcem byla 31. 3. 1948 jmenována firma Pilana, n.p. Hulín,
vyhláškou ministra průmyslu z 29. 7. 1948 byla firma znárodněna a její majetková podstata začleněna do n.p. Pilana


odborné a zájmové organizace

Moravská družina skautů,
SK Moravská Slavia Brno (funkcionář atletického odboru, 20. léta)


poznámky

Jiří Elger se zapojil do odbojové organizace Obrana národa a v jeho továrně v Brně-Černovicích se kompletovaly kovové láhve s rozprašovači obsahující bakterie, které měly být použity na území Německa jako bakteriologická zbraň. Jednotlivé součástky byly vyrobeny podle návrhu Jiřího Elgera.
V roce 1939 byl zatčen gestapem, později propuštěn.osoby

Konstantin Raclavský
spolupráce v odboji


partneři

Marie Anna Elgrová (Vrbová)
sňatek: 20. 4. 1929, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie)

ulice

V hlinkách
bydliště (dnes Hlinky)


události

1. 1. 1916
Založení „Moravské družiny skautů“
člen


MJ, Jord, Menš


Aktualizováno: 11. 12. 2018