Otto Koslowski

* 17.4.1900 Riesenburg (okres Rosenberg ve Východním Prusku) - dnes Prabuty (PL) – † 3.5.1947 Brno


kriminální rada Gestapa, SS-Hauptsturmführer


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Otto Koslowski se narodil jako páté z šesti dětí rolníka Hermanna Koslowského a jeho ženy Marie, rozené Dahnové. O pět let později se rodina Koslowských přestěhovala do Elberfeldu v Porýní a ještě ve stejném roce otec Hermann zemřel v důsledku pracovní nehody.
V roce 1906 malý Otto nastoupil do obecné třídy a po vychození osmi tříd pokračoval dalšími třemi roky studia na obchodním učilišti, které ukončil v dubnu 1917.


příčina úmrtí

poprava katem Pleskačem na nádvoří věznice krajského soudu v Brně na Cejlu


vzdělání

Obchodní učiliště (1914–1917),
zkoušky na kriminálního asistenta (1927),
oborové a teoretické vzdělání při prezidiu ve Wuppertalu (1935),
Vzdělávací kurz pro kriminální komisaře při Policejním institutu v Charlottenburgu (1935)


zaměstnání

1918: Drážní ředitelství ve Wuppertalu,
1921: Deutsche Bank v Elberfeldu,
1926: Policejní prezidium ve Wuppertalu,
1926: Kriminální policie,
1933: kriminální komisař,
1936: komisař u policejního prezidia v Recklinghausenu,
1936: vedoucí referátu II A v úřadovně státní policie v Düsseldorfu,
1936: kriminální komisař ve služebně Gestapa v Kasselu,
1939: vedoucí referátu II A, II G/C, II S a II H v brněnské úřadovně Gestapa,
1940: kriminální rada,
1942: jmenován předsedou senátu u druhého stanného soudu,
1942: jmenován velitelem Einsatzkommanda 13,
1945: zaměstnanec Dřevařského obchodu Karla Zimmermanna


politická orientace

od 1. května 1933 člen Národně socialistické německé dělnické strany


poznámky

Do organizace SS nevstoupil, služební hodnost SS-Hauptsturmführera měl pouze přidělenu na základě rozhodnutí BdS (velitele bezpečnostní policie a SD v protektorátě).
(Za doplnění informací děkujeme Bc. Václavu Adamcovi.)osoby

Jaroslav Čechmánek
Koslowski osobně řídil akci k zatčení Čechmánka Josef Rerych
O. Koslowski byl přítomen pitvě J. Rerycha


osoba na objektech

káznice na Cejlu
jiná realizace: Cejl 71/02
příslušník gestapa v Brně, popraven na Cejlu na základě rozsudku MLS


stavby

Moravsko-slezská trestnice
Cejl 71/469
místo popravy


události

7. 2. 1945
Atentát na Augusta Gölzera v Brně
jemu byl atentát původně určen, osobně pak oba mladíky v Kounicových kolejích zastřelilStudentský záznam


Aktualizováno: 05. 11. 2017