Robert Reich

* 3.3.1920 Brno – † únor 1945 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; příslušník čs. zahraniční armády a parašutista ze SSSR


národnost

židovská


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

popraven ranou do týla


bydliště

Brno:
- Cejl 20
- Nádražní
- Nadační 14


vzdělání

české reálné gymnázium v Brně (1938 maturita)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 (3x),
sovětská medaile Za bojové zásluhy


zaměstnání

železniční úředník


odborné a zájmové organizace

Maccabi (židovský klub)


poznámky

Narodil se v chudé rodině židovského podomního obchodníka Izraele Feivela Reicha v Brně na Cejlu čp. 20. Později se rodina přestěhovala na ulici Nádražní a nakonec se usadila v Přízové ulici č. 14.
Robert Reich vystudoval reálné gymnázium a po maturitě v roce 1938 začal pracovat jako železniční úředník.
Po příchodu německých okupantů byl zařazen do jednoho z prvních dvou židovských transportů z Protektorátu Čechy a Morava, které byly vypraveny v říjnu 1939 z Ostravy do Niska nad Sanem. Odtud se mu podařilo uprchnout do Sovětského svazu, kde se na jaře 1942 stal v Buzuluku příslušníkem kulometné roty 1. čs. samostatného pěšího praporu (později brigády a armádního sboru) a účastnil se bojů u Sokolova, Kyjeva, Bíle Cerkve (zde byl zraněn) a na Dukle. Během dukelské operace v září 1944 působil již v hodnosti podporučíka jako velitel roty 5. praporu 3. čs. pěší brigády a za statečnost mu byl 27. října 1944 udělen již třetí Čs. válečný kříž 1939 a sovětská medaile Za bojové zásluhy.
V prosinci 1944 se dobrovolně přihlásil k plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele ve středisku UŠPH v Obarově u Rovna. Po skončení výcviku byl ve funkci politického komisaře zařazen do sovětského paradesantu KOMENSKÝ (označován také jako výsadek Gustava Schneidera), vyslaného 4. ukrajinským frontem na území protektorátu.
Skupina seskočila v noci z 21. na 22. ledna 1945 v oblasti německého osídlení u vsi Pohledy na Svitavsku a téměř okamžitě začalo její pronásledování bezpečnostními a protipartyzánskými jednotkami nacistů. Při jedné z přestřelek byl 24. ledna ppor. R. Reich v lese u obce Březina postřelen a zajat. Úředníci brněnského gestapa jej převezli do Kounicových kolejích a zde podrobili krutým výslechům. Nakonec byl v únoru 1945 (není známo přesné datum) popraven ranou do týla na popravišti „Na Písečku“, které se nacházelo na dvorku mezi stěnou bloku A a sálem Kounicových kolejí.

ulice

Cejl
bydliště Nadační
bydliště od roku 1923 (dnes Přízova) Nádražní
bydliště


osoba na objektech

uctění památky oběti okupace - R. Reich
jiná realizace: Přízova 14/01


události

8. 10. 2019
Odhalení Kamene zmizelého pro Roberta Reicha
jemu odhalen Kámen zmizelého


související odkazy

Jbre


Aktualizováno: 22. 09. 2019