Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Popek

  prof. MUDr. Karel Popek


  • * 2.7.1899 Brno – † 14.2.1971 Brno


  • lékař, neurolog, psychiatr, zakladatel dětské psychiatrie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • nej...

   Morava: zakladatel všeobecné neurologie

  • zajímavé okolnosti

   Již v roce 1934 se podílel na přípravě protialkoholních zákonů. Společně s JUDr. Vladimírem Kubešem vypracovali návrh zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi.


  • bydliště

   Brno:
   - Lösselgasse - Lösselova 5
   - Pekařská 53


  • vzdělání

   gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1918),
   1919–1926 Lékařská fakulta nejprve v Praze, pak v Brně na MU (1936 habilitace, 1945 mimořádný a 1948 řádný profesor neuropsychiatrie)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce,
   zasloužilý člen Československé neurologické společnosti,
   medaile J. E. Purkyně,
   zlatá medaile UJEP v Brně


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Všeobecná a speciální neurologie (1967).
   - Vyšetřovací metody neurologické (1976).


  • zaměstnání

   během 1. světové války - vojenská služba, ale veden jako politicky podezřelý,
   asistent při psychiatricko-neurologické klinice v Brně v nemocnici U sv. Anny (již v roce 1926),
   vedení kliniky (od roku 1936) a přednosta neurologické kliniky (1946–1970) v Brně, ředitel Laboratoře pro výzkum anthropozoonos

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel Poradny sociálně-zdravotní péče o zdrženlivosti v Brně (předchůdce protialkoholních poraden),
   člen Abstinentního svazu,
   člen předsednictva České zemské péče o mládež,
   Československá neurologická společnost


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 7, hrob č. 104–106


  • poznámky

   Je považován za zakladatele dětské neurologie v Československu.
   Přišel taktéž s novým návrhem systému ústavního léčení alkoholiků. Zasloužil se o péči o mládež a zlepšení péče, výuky a výchovy slabomyslných i mravně narušených dětí.

   Založil a řídil vědeckou laboratoř pro výzkum antropozoonóz, kde se zabýval tedy chorobami přenosnými ze zvířat na člověka.


  • obrazy

   img14134.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Kubeš
   spolupráce na návrhu zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi Václav Valníček
   přítel Jan Vanýsek
   K. Popek byl jedním ze svědků sňatku J. Vanýska Čestmír Vohnout
   Čestmír Vohnout byl svědek na svatbě Růženy Bělohradské a Karla Popka


  • partneři

   Marie Popková (Slavíčková)
   sňatek: 17. 6. 1928, Brno (kostel sv. Tomáše)
   (první manželka)
   Růžena Popková (Piťhová, ovdovělá Bělohradská)
   sňatek: 3. 8. 1930, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Václav Popek
   Anna Popková (Pešatová)


  • ulice

   Lösselgasse - Lösselova
   rodný dům (dnes Hrnčířská) Pekařská
   bydliště v době sňatku


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   20. 5. 1969
   Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
   při této příležitosti oceněn Řádem práce


  • autor

   MŠ, Menš, mát


Aktualizováno: 26. 10. 2019

Karel Popek. Zdroj: www.psychiatrie.med.muni.cz.