prof. MUDr. Karel Popek

* 2.7.1899 Brno – † 14.2.1971 Brno


lékař, neurolog, psychiatr, zakladatel dětské psychiatrie


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


nej...

Morava: zakladatel všeobecné neurologie


zajímavé okolnosti

Již v roce 1934 se podílel na přípravě protialkoholních zákonů. Společně s JUDr. Vladimírem Kubešem vypracovali návrh zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi.


bydliště

Brno:
- Lösselgasse - Lösselova 5
- Pekařská 53
- Tvrdého 26 (1948)


vzdělání

gymnázium v Brně (ukončeno v roce 1918),
1919–1926 Lékařská fakulta nejprve v Praze, pak v Brně na MU (1936 habilitace, 1945 mimořádný a 1948 řádný profesor neuropsychiatrie)


vyznamenání a pocty

Řád práce,
zasloužilý člen Československé neurologické společnosti,
medaile J. E. Purkyně,
zlatá medaile UJEP v Brně


dílo

Publikační činnost:
- Všeobecná a speciální neurologie (1967).
- Vyšetřovací metody neurologické (1976).


zaměstnání

během 1. světové války - vojenská služba, ale veden jako politicky podezřelý,
asistent při psychiatricko-neurologické klinice v Brně v nemocnici U sv. Anny (již v roce 1926),
vedení kliniky (od roku 1936) a přednosta neurologické kliniky (1946–1970) v Brně, ředitel Laboratoře pro výzkum anthropozoonos


odborné a zájmové organizace

zakladatel Poradny sociálně-zdravotní péče o zdrženlivosti v Brně (předchůdce protialkoholních poraden),
člen Abstinentního svazu,
člen předsednictva České zemské péče o mládež,
Československá neurologická společnost


hrob

poznámky

Je považován za zakladatele dětské neurologie v Československu.
Přišel taktéž s novým návrhem systému ústavního léčení alkoholiků. Zasloužil se o péči o mládež a zlepšení péče, výuky a výchovy slabomyslných i mravně narušených dětí.
Založil a řídil vědeckou laboratoř pro výzkum antropozoonóz, kde se zabýval tedy chorobami přenosnými ze zvířat na člověka.
osoby

Vladimír Kubeš
spolupráce na návrhu zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi Václav Valníček
přítel Jan Vanýsek
K. Popek byl jedním ze svědků sňatku J. Vanýska Čestmír Vohnout
Č. Vohnout byl svědek na svatbě R. Bělohradské a K. Popka


partneři

Marie Popková (Slavíčková)
sňatek: 17. 6. 1928, Brno (kostel sv. Tomáše)
(první manželka)
Růžena Popková (Piťhová, ovdovělá Bělohradská)
sňatek: 3. 8. 1930, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)
(druhá manželka)ulice

Lösselgasse - Lösselova
rodný dům (dnes Hrnčířská) Pekařská
bydliště v době sňatku Tvrdého
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce


MŠ, Menš, mát


Aktualizováno: 04. 02. 2020