Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Břenek

  Josef Břenek


  • * 4.3.1820 Hranice na Moravě – † 27.4.1878 Předklášteří u Tišnova


  • sochař a výtvarník


  • rodné jméno

   Josef Alois Břenek

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel ze soukenické rodiny.
   V roce 1844 se oženil s dcerou brněnského měšťana obuvnického, mistra Jakuba Willmayera.


  • bydliště

   Brno (od roku 1843),
   Předklášteří - probošství (od roku 1872)


  • vzdělání

   dílna u sochaře Edeleho v Brně (do roku 1842), pak ve Vídni,
   soukromé studium u prof. Bauera ve Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   sochař v Brně (od roku 1843),
   řezbář a restaurátor


  • hrob

   hřbitov v Předklášteří


  • poznámky

   Ve své tvorbě byl ideově pod vlivem vlasteneckého hnutí moravské družiny Sušilovy, projevující se cyrilometodějským kultem.
   Jeho práce tvořily přechod mezi klasicismem a měšťanským realismem a historismem na Moravě. Náměty si často vybíral z rakouských a českých dějin.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Chytil
   Chytilův náhrobek na Ústředním hřbitově v Brně je dílem Josefa Břenka


  • děti

   Antonín Břenek (též Anton Brenek)
   Josef Břenek


  • objekty

   pamětní kříž
   kříž: Božetěchova 0/02
   autor


  • stavby

   Nájemný dům s obchody
   Česká 6/156-159
   patrně autor klečících karyatid
   Katedrála sv. Petra a Pavla
   Petrov
   sochař, který opravil silně poškozené sousoší Piety (dnes v chrámové kryptě)


  • autor


Aktualizováno: 24. 12. 2018