Josef Břenek

* 4.3.1820 Hranice na Moravě – † 28.4.1878 Předklášteří u Tišnova


sochař a výtvarník
otec osobnosti: Antonín Břenek


rodné jméno

Josef Alois Břenek


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Pocházel ze soukenické rodiny.
V roce 1844 se oženil s dcerou brněnského měšťana, obuvnického mistra Jakuba Willmayera.


bydliště

Brno, Krapfengasse 15
Předklášteří - probošství (od roku 1872)


vzdělání

1837–1842 v dílně u sochaře B. Edeleho v Brně,
soukromé studium u prof. F. Bauera ve Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

sochař v Brně (od roku 1843),
řezbář a restaurátor


hrob

Hřbitov Na Stráňově (v obci Předklášteří u Tišnova). Náhrobek byl několik let uložen v předsíni farního kostela Porta Coeli. V roce 1995 byl vrácen na své původní místo na hřbitově. Náhrobek je na seznamu státem chráněných kulturních památek.


poznámky

Ve své tvorbě byl ideově pod vlivem vlasteneckého hnutí moravské družiny Sušilovy, projevující se cyrilometodějským kultem.
Jeho práce tvořily přechod mezi klasicismem a měšťanským realismem a historismem na Moravě. Náměty si často vybíral z rakouských a českých dějin.
osoby

Benedikt Edele
v jeho sochařské dílně se Břenek vyučil Josef Chytil
Chytilův náhrobek na Ústředním hřbitově v Brně je dílem Josefa Břenka


partneři

Terezie Břenková (Willmayerová)
sňatek: červen 1844, Brnoulice

Krapfengasse - Koblihová ulice
bydliště od roku 1843 (dnes Kobližná)


objekty

pamětní kříž
kříž: Božetěchova 0/02
autor
klečící karyatidy
sochařská realizace: Česká 6/02
autor
sousoší sv. Anny s dítětem
sochařská realizace: Česká 6/03
pravděpodobný autor
Čtyři karyatidy
sochařská realizace: Komenského náměstí 6/05
autor


stavby

Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159
autor klečících karyatid a sousoší sv. Anny s dítětem
Hudební fakulta (JAMU)
Komenského náměstí 6/609
autor čtyř karyatid na vstupním portálu budovy
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
sochař, který opravil silně poškozené sousoší Piety (dnes v chrámové kryptě)


MŠ, LucKub


Aktualizováno: 23. 01. 2023