Josef Břenek

* 4.3.1820 Hranice na Moravě – † 28.4.1878 Předklášteří u Tišnova


sochař a výtvarník


rodné jméno

Josef Alois Břenek


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Pocházel ze soukenické rodiny.
V roce 1844 se oženil s dcerou brněnského měšťana obuvnického, mistra Jakuba Willmayera.


bydliště

Brno (od roku 1843),
Předklášteří - probošství (od roku 1872)


vzdělání

dílna u sochaře Edeleho v Brně (do roku 1842), pak ve Vídni,
soukromé studium u prof. Bauera ve Vídni


dílo

zobrazit


zaměstnání

sochař v Brně (od roku 1843),
řezbář a restaurátor


hrob

Hřbitov Na Stráňově (v obci Předklášteří u Tišnova). Náhrobek byl několik let uložen v předsíni farního kostela Porta Coeli. V roce 1995 byl vrácen na své původní místo na hřbitově. Náhrobek je na seznamu státem chráněných kulturních památek.


poznámky

Ve své tvorbě byl ideově pod vlivem vlasteneckého hnutí moravské družiny Sušilovy, projevující se cyrilometodějským kultem.
Jeho práce tvořily přechod mezi klasicismem a měšťanským realismem a historismem na Moravě. Náměty si často vybíral z rakouských a českých dějin.
osoby

Josef Chytil
Chytilův náhrobek na Ústředním hřbitově v Brně je dílem Josefa Břenkaobjekty

pamětní kříž
kříž: Božetěchova 0/02
autor


stavby

Nájemný dům s obchody
Česká 6/156-159
patrně autor klečících karyatid
Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
sochař, který opravil silně poškozené sousoší Piety (dnes v chrámové kryptě)


MŠ, LucKub


Aktualizováno: 13. 04. 2022