Bohuslav Mrákava

* 1.11.1886 Maleny, okr. Prostějov – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Maleny („Malinné“) čp. 11,
Konice, Tyršova 415


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

jméno uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v Konici


zaměstnání

ředitel měšťanské školy v Konici, okres Litovel


odborné a zájmové organizace

Okresní osvětový sbor,
Okresní učitelská jednota,
Sokol Konicepoznámky

Zapojen do ilegální odbojové organizace Národní výbor v tehdejším okrese Litovel, který byl součástí župy Olomouc. Ještě předtím, v roce 1942, byl přeložen na jinou školu a brzy poté penzionován. Po rozbití organizace olomouckým gestapem byl také Bohuslav Mrákava v roce 1944 zatčen, dne 17. ledna 1945 odsouzen Lidovým soudem ve Vratislavi k trestu smrti. Zřídkaveselý a kol. uvádějí nesprávně rok narození 1889!
Domovská příslušnost: Konice.
Podle zápisu v matrice narození byla původní podoba příjmení „Mrakava“, ale v dodatku faráře Klose z roku 1947 je už podoba „Mrákava“, kterou v naší encyklopedii používáme i u otce (-Menš).
Dne 12. 5. 1947 připojil do matriky narozených kněz tento zápis: „Podle výnosu Zemského národního výboru v Brně ze dne 18. 4. 1947, čís. jedn. 785-V/30-1947 provedl jsem ve zdejší úmrtní matrice tento záznam: Pravoplatným usnesením okres. soudu v Konici ze dne 20. 8. 1946, č. 165/46-4, k žádosti Emilie Mrákavové, bytem v Konici č. 415, byl proveden důkaz smrti o Bohuslavu Mrákavy (takto v textu -Menš), bez vyznání náboženského, posledně bydlištěm v Konici čís. 415, narozeném v Malenách dne 1. 12. 1886 a den 24. 1. 1945 jest dnem, jehož nepřežil. Ve Stražisku dne 12. května 1947. Josef Klos, farář.“
partneři


osoba na objektech

učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 08. 01. 2015