prof. MUDr. Libor Páč, CSc.

* 22.1.1941 Olomouc – † 4.3.2020 Brno


profesor anatomie
dítě osobnosti: Bohumil Páč


národnost

česká


zajímavé okolnosti

předseda Akademického senátu LF MU a Akademického senátu Masarykovy univerzity (1994–1996)


vzdělání

1958–1964 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (později Univerzity J. E. Purkyně) v Brně (1977 CSc., 1982 doc., 1994 profesor anatomie)


vyznamenání a pocty

Pamětní medaile LF MU,
Velká zlatá medaile VFF,
Pamětní medaile UP v Olomouci,
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2005)


dílo

Věnoval se studiu senzitivních nervových zakončení, variability svalů a cév u člověka, stavbě vývodů žláz, ultrastrukturální stavbě jednotlivých součástí oka.
Vydal lexikon Anatomická eponyma (Galén, Praha 2002), řadu učebních pomůcek, psal práce z dějin světové i domácí anatomie.


zaměstnání

od roku 1961 Lékařská fakulta v Brně (dlouholetý tajemník Anatomického ústavu, od roku 1990 jeho přednosta, proděkan fakulty)


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
Česká anatomická společnost


hrob

Královopolský hřbitov, skup. 1D, hrob č. 10–11
sourozenci

Květoslava Páčová (Páčová)


stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinku


události

25. 9. 2001
Slavnostní otevření Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
přednosta Anatomického ústavu


MJ, ZuHo, LucKub


Aktualizováno: 09. 02. 2022