Internetová encyklopedie dějin Brna

Otokar Chlup

  Prof. PhDr. Otokar Chlup


  • * 30.8.1875 Boskovice – † 14.5.1965 Praha


  • pedagog, zakladatel pedagogického semináře na FF MU a první ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV


  • rodné jméno

   Chlup

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Morava: zakladatel Pedagogického semináře na FF MU


  • bydliště

   Boskovice (1875),
   Kolín (1899),
   Nové Město na Moravě (1900),
   Praha (1902),
   Náchod (1903),
   Praha (1908)

   Brno
   - Veveří 65 (1922–1928)
   - Havlíčkova (1928–1929)

   Praha - Troja (od roku 1929)


  • vzdělání

   gymnázia v Brně (klasické), ve Vysokém Mýtě a v Kolíně (1895 maturita),
   1895–1899 FF UK Praha,
   1901 studijní cesta (Anglie, Belgie, Švýcarsko),
   1910 studijní cesta (Německo, Francie),
   1919 studijní cesta (Německo, Holandsko, Francie),
   1920 habilitace na UK Praha,
   1945 studijní cesta do Sovětského svazu

  • vyznamenání a pocty

   Řád republiky (1955),
   Medaile Jana Amose Komenského (1955),
   Zlatá plaketa za zásluhy o vědu a lidstvo (1962)

  • jiné pocty

   akademik (řádný člen ČSAV - 12. 11. 1952)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1899 suplent na reálném gymnáziu v Kolíně,
   výuka na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě (1900), v Praze na Starém Městě (1902) a reálném gymnáziu v Náchodě (1903–1908),
   1908–1914 výuka na různých středních školách v Praze,
   1919 Československý pedagogický ústav J. A. Komenského v Praze,
   1923 profesor pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a současně v Bratislavě,
   přednosta Školy vysokých studií pedagogických v Brně (1925) a v Praze (1936),
   1940 penzionován,
   1946 děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
   1953 FF UK Praha, téhož roku vedoucí Kabinetu pedagogiky při ČSAV,
   1957 ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského při ČSAV

  • politická orientace

   levicová


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Veveří
   bydliště v letech 1922–1928 Havlíčkova
   bydliště


  • stavby

   Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
   Kociánka 1a/2983
   spolupráce s prvním ředitelem Kociánky (Janem Chlupem)


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 05. 08. 2019