Internetová encyklopedie dějin Brna

Otokar Chlup

  Prof. PhDr. Otokar Chlup


  • * 30.8.1875 Boskovice – † 14.5.1965 Praha


  • pedagog, zakladatel pedagogického semináře na FF MU a první ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV


  • rodné jméno

   Chlup

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Morava: zakladatel Pedagogického semináře na FF MU


  • bydliště

   Boskovice (1875),
   Kolín (1899),
   Nové Město na Moravě (1900),
   Praha (1902),
   Náchod (1903),
   Praha (1908)

   Brno
   - Veveří 65 (1922–1928)
   - Havlíčkova (1928–1929)

   Praha - Troja (od roku 1929)


  • vzdělání

   gymnázia v Brně, ve Vysokém Mýtě a v Kolíně (1895 maturita),
   1895–1899 FF UK Praha,
   1901 studijní cesta (Anglie, Belgie, Švýcarsko),
   1910 studijní cesta (Německo, Francie),
   1919 studijní cesta (Německo, Holandsko, Francie),
   1920 habilitace na UK Praha,
   1945 studijní cesta do Sovětského svazu

  • vyznamenání a pocty

   Řád republiky (1955),
   Medaile Jana Amose Komenského (1955),
   Zlatá plaketa za zásluhy o vědu a lidstvo (1962)

  • jiné pocty

   akademik (řádný člen ČSAV - 12. 11. 1952)


  • dílo

   Otokar Chlup stál spolu s O. Kádnerem u zrodu Školy vysokých studií pedagogických, která vznikla ve dvacátých letech minulého století svépomocí učitelů obecných a měšťanských škol a řešila jejich dlouhodobý požadavek vysokoškolského studia dálkovou formou.

   V roce 1922, po jmenování mimořádným profesorem, se stal ředitelem Pedagogického semináře na FF MU a současně na univerzitě v Bratislavě.

   V roce 1925 založil při Pedagogickém semináři pokusnou třídu pro nadané děti, která byla vedena podle požadavků Ligy pro novou výchovu. Založil také časopis Nové školy (1926–1935), který se věnoval reformním snahám u nás i v zahraničí, zejména v USA.

   V souvislosti s pedagogickým působením při vzdělávání středoškolských pedagogů přispěl ke zkvalitnění výuky vydáním spisů Pedagogika (1933) a Středoškolská didaktika (1935), v nichž strukturálním způsobem seznamoval s pedagogickými pojmy, pomocnými vědami pedagogickými, uspořádáním pedagogiky, vývojem gymnázia a s jednotlivými předměty, které představovaly obsah všeobecného vzdělání.

   V roce 1937 navrhl Otokar Chlup novou koncepci a zároveň dvouletou pedagogickou akademii pro přípravu učitelů obecných a měšťanských škol.
   Po roce 1945, kdy byly Dekretem prezidenta republiky zřízeny pedagogické fakulty, byl Otokar Chlup pověřen jejich organizováním a současně byl jmenován prvním děkanem Pedagogické fakulty na UK v Praze.

   Po změnách vyvolaných druhým školským zákonem přešel na FF UK v Praze jako vedoucí katedry pedagogiky, kde inicioval založení katedry vysokoškolské pedagogiky.
   V roce 1952 - při založení ČSAV, byl jmenován akademikem a v roce 1957 se stal ředitelem nově vzniklého Pedagogického ústavu J. A. Komenského, který byl zaměřen na výzkum cílů a obsahu vzdělání.


  • zaměstnání

   1899 suplent na reálném gymnáziu v Kolíně,
   výuka na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě (1900), v Praze na Starém Městě (1902) a reálném gymnáziu v Náchodě (1903–1908),
   1908–1914 výuka na různých středních školách v Praze,
   1919 Československý pedagogický ústav J. A. Komenského v Praze,
   1923 profesor pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a současně v Bratislavě,
   přednosta Školy vysokých studií pedagogických v Brně (1925) a v Praze (1936),
   1940 penzionován,
   1946 děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
   1953 FF UK Praha, téhož roku vedoucí Kabinetu pedagogiky při ČSAV,
   1957 ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského při ČSAV

  • politická orientace

   levicová


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Veveří
   bydliště v letech 1922–1928


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 05. 2016