prof. PhDr. Otokar Chlup

* 30.8.1875 Boskovice (okres Blansko) – † 14.5.1965 Praha


pedagog, zakladatel pedagogického semináře na FF MU a první ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV


rodné jméno

Chlup


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


nej...

Morava: zakladatel Pedagogického semináře na FF MU


bydliště

Boskovice (1875),
Kolín (1899),
Nové Město na Moravě (1900),
Praha (1902),
Náchod (1903),
Praha (1908),
Brno
- Veveří 65 (1922–1928)
- Havlíčkova (1928–1929),
Praha - Troja (od roku 1929)


vzdělání

gymnázia v Brně (klasické), ve Vysokém Mýtě a v Kolíně (1895 maturita),
1895–1899 FF UK Praha,
1901 studijní cesta (Anglie, Belgie, Švýcarsko),
1910 studijní cesta (Německo, Francie),
1919 studijní cesta (Německo, Holandsko, Francie),
1920 habilitace na UK Praha,
1945 studijní cesta do Sovětského svazu


vyznamenání a pocty

Řád republiky (1955),
Medaile Jana Amose Komenského (1955),
Zlatá plaketa za zásluhy o vědu a lidstvo (1962)


jiné pocty

akademik (řádný člen ČSAV - 12. 11. 1952)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1899 suplent na reálném gymnáziu v Kolíně,
výuka na reálném gymnáziu v Novém Městě na Moravě (1900), v Praze na Starém Městě (1902) a reálném gymnáziu v Náchodě (1903–1908),
1908–1914 výuka na různých středních školách v Praze,
1919 Československý pedagogický ústav J. A. Komenského v Praze,
1923 profesor pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně a současně v Bratislavě,
přednosta Školy vysokých studií pedagogických v Brně (1925) a v Praze (1936),
1940 penzionován,
1946 děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
1953 FF UK Praha, téhož roku vedoucí Kabinetu pedagogiky při ČSAV,
1957 ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského při ČSAV


politická orientace

levicová
osoby

Jan Chlup
spolupráce Jaroslav Škarohlíd
spolupracovali na projektu


ulice

Veveří
bydliště v letech 1922–1928 Havlíčkova
bydliště


stavby

Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
Kociánka 1a/2983
spolupráce s prvním ředitelem Kociánky Janem Chlupem


Dušková, PeDro


Aktualizováno: 30. 08. 2022