prof. PhDr. Robert Konečný, CSc.

* 23.4.1906 Brno – † 15.10.1981 Brno


filozof, psycholog; pedagog; literát; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje, politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


nej...

Československo: první školní psycholog v ČSR (na klasickém gymnáziu v Brně)


zajímavé okolnosti

Jako vedoucí studentské poradny v Brně vyšetřoval všechny adepty Brna pro středoškolské studium.
V letech 1927–1934 prováděl výzkum v laboratoři Společnosti pro výzkum dítěte.


bydliště

Brno:
- Lužická 4,
- Rezkova 53


vzdělání

klasické gymnázium v Brně,
1925–1929 FF MU v Brně - filozofie, čeština, němčina (1930 PhDr., 1946 habilitace, 1966 CSc., 1968 profesor filozofie a psychologie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1927–1934 Společnost pro výzkum dítěte,
1929–1933 gymnázium v Tišnově,
1933–1939 klasické gymnázium v Brně,
1945–1950 Filozofická fakulta v Brně,
1950–1958 Psychiatrická léčebna v Brně-Černovicích,
1958–1963 Psychiatrická klinika KÚNZ,
od roku 1963 Psychologická laboratoř ČSAV v Brně - zástupce vedoucího a spolupracovník prof. Chmelaře,
1968–1971 výuka na brněnské Filozofické fakultě


odborné a zájmové organizace

Československá psychologická společnost,
Jednota filozofická,
Sdružení moravských spisovatelů


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, řada 7, hrob 425–426


poznámky

Za nacistické okupace se zapojil do odboje v Obraně národa (politická skupina), gestapem zatčen 20. 11. 1939, vězněn v Brně na Špilberku a na těžkém uzavřeném oddělení Psychiatrické léčebny v Brně do roku 1945.
osoby

Milan Bouchal
spoluautor učebnice Psychologie v lékařství Vladimír Hoppe
R. Konečný se habilitoval na základě filozofické práce o V. Hoppovi Vilém Chmelař
spolupracovník v Psychologické laboratoři ČSAV Ferdinand Richter
spolupráce v odboji Mihajlo Rostohar
spolupracovník


partneři

Olga Konečná (Soukalová)
sňatek: 18. 7. 1945ulice

Lausitzer Gasse - Lužická
bydliště před rokem 1945 Rezkova
bydliště doložené v roce 1945


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

8. 5. 1947
Středoškolská štafeta
přednesl projev


související odkazy

Menš, LucKub


Aktualizováno: 18. 03. 2022