prof. MUDr. Karel Symon

* 26.9.1916 Brno – † 7.8.1996


lékař-hygienik, jeden ze zakladatelů Lékařské fakulty hygienické v Praze


národnost

česká


nej...

Československo: objevitel výskytu a příčiny zubní fluorózy a zakladatel komunální hygieny


zajímavé okolnosti


bydliště

Brno-Žabovřesky, Zeleného 53


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1945 titul MUDr., 1954 docent, 1963 jmenován profesorem hygieny obecné a komunální)


dílo

publikační činnost:
- Hygienická propedeutika (1980)
- Komunální hygiena (1981)
- Obecná a komunální hygiena (1982)
- Znečištění ovzduší a zdraví (1988)


zaměstnání

asistent na hygienickém ústavu LF MU v Brně,
vědecký pracovník v Institutu hygieny a epidemiologie,
od roku 1976 na pražské LFH

od roku 1952 v Praze:
- Ústav hygieny
- profesor hygieny obecné a komunální na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze
- Ústav hygieny a epidemiologie-vedoucí Centra hygieny obecné a komunální
- Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů-katedra hygieny


poznámky

V roce 1948 v Brně objevil výskyt a příčinu vzniku zubní fluorózy v Československu.
Zabýval se komunální hygienou a je považován za zakladatele této disciplíny v Československu.
Je autorem a spoluautorem více než stovky vědeckých prací a pěti knižních publikací.ulice

Zeleného
bydliště


MŠ, Kal


Aktualizováno: 20. 03. 2020