Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Symon

  prof. MUDr. Karel Symon


  • * 26.9.1916 Brno – † 7.8.1996


  • lékař-hygienik, jeden ze zakladatelů Lékařské fakulty hygienické v Praze


  • národnost

   česká


  • nej...

   Československo: objevitel výskytu a příčiny zubní fluorózy a zakladatel komunální hygieny

  • zajímavé okolnosti


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Zeleného 53


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1945 titul MUDr., 1954 docent, 1963 jmenován profesorem hygieny obecné a komunální)


  • dílo

   publikační činnost:
   - Hygienická propedeutika (1980)
   - Komunální hygiena (1981)
   - Obecná a komunální hygiena (1982)
   - Znečištění ovzduší a zdraví (1988)


  • zaměstnání

   asistent na hygienickém ústavu LF MU v Brně,
   vědecký pracovník v Institutu hygieny a epidemiologie,
   od roku 1976 na pražské LFH

   od roku 1952 v Praze:
   - Ústav hygieny
   - profesor hygieny obecné a komunální na Lékařské fakultě hygienické UK v Praze
   - Ústav hygieny a epidemiologie-vedoucí Centra hygieny obecné a komunální
   - Institut pro doškolování lékařů a farmaceutů-katedra hygieny


  • poznámky

   V roce 1948 v Brně objevil výskyt a příčinu vzniku zubní fluorózy v Československu.
   Zabýval se komunální hygienou a je považován za zakladatele této disciplíny v Československu.
   Je autorem a spoluautorem více než stovky vědeckých prací a pěti knižních publikací.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Zeleného
   bydliště


  • autor

   MŠ, Kal


Aktualizováno: 20. 03. 2020