prof. PhDr. František Svěrák

* 8.2.1906 Lhota Rapotina – † 9.11.1976 Brno


jazykovědec, bohemista, dialektolog


národnost

česká


bydliště

Brno


vzdělání

1918–1926 reálné gymnázium v Boskovicích,
1926–1931 FF MU v Brně - čeština-francouzština (1933 titul PhDr., 1948 habilitace, 1948 profesor českého a slovenského jazyka)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1933 pedagog na středních školách: Brno, Ostrava, Zlín, Bratislava,
za 2. světové války totálně nasazený v Baťových závodech,
1946–1976 profesor na Katedře českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


odborné a zájmové organizace

účastník protifašistického odboje,
člen redakčních rad filologických časopisů,
pravopisná komise Ústavu pro jazyk český ČSAV


poznámky

Zabýval se dialektologií a historií jazyka, také etymologií, toponomastikou, lexikologií a stylistikou.
Zpracoval na 20 učebnic českého jazyka pro různé typy škol.



osoby



Aktualizováno: 01. 06. 2015