Internetová encyklopedie dějin Brna

František Svěrák

  prof. PhDr. František Svěrák


  • * 8.2.1906 Lhota Rapotina – † 9.11.1976 Brno


  • jazykovědec, bohemista, dialektolog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   1918–1926 reálné gymnázium v Boskovicích,
   1926–1931 FF MU v Brně - čeština-francouzština (1933 titul PhDr., 1948 habilitace, 1948 profesor českého a slovenského jazyka)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   od roku 1933 pedagog na středních školách: Brno, Ostrava, Zlín, Bratislava,
   za 2. světové války totálně nasazený v Baťových závodech,
   1946–1976 profesor na Katedře českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   účastník protifašistického odboje,
   člen redakčních rad filologických časopisů,
   pravopisná komise Ústavu pro jazyk český ČSAV


  • poznámky

   Zabýval se dialektologií a historií jazyka, také etymologií, toponomastikou, lexikologií a stylistikou.
   Zpracoval na 20 učebnic českého jazyka pro různé typy škol.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Stanislav Souček
   profesor František Trávníček
   profesor


  • děti

   Eva Smitková (Svěráková)


  • autor


Aktualizováno: 01. 06. 2015