Josef Auersperg

* 26.2.1767 Praha – † 1829 Brno


právník, zemský rada, apelační rada, dvorní rada, prezident zemského soudu


šlechtický predikát

hrabě z Auerspergu


zajímavé okolnosti

Spoluzakladatel Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum v Brně). Na Moravu přeložen z Prahy za pokus o obnovu činnosti lóže svobodných zednářů. Často jej navštěvoval Johann Wolfganag Goethe. V roce 1819 u něj na Hartenbergu oslavil 70. narozeniny.


bydliště

Brno (1813),
Hartenberg (1815, dnes Hřebeny u Sokolova v západních Čechách),
Brno (1828)


vzdělání

studium práv - Karlova universita v Praze


dílo

autor řady spisů např.:
- Anleitung zur gerichtlichen und ausseregerichtlichen Behandlung der Fideicommisse in den k.k. Staaten, Praha 1794 (Úvod k soudnímu a mimosoudnímu projednávání fideikomisí v císařskokrálovských státech).
- Geschichte des königlichen böhmischen Appelationsgerichtes, Praha 1805 (Dějiny královského českého apelačního soudu).
- překlad Balbínova spisu Liber curialis o soudních dvorech v českém království (3 svazky, Praha a Brno 1810–1815).


zaměstnání

od 1790 ve státních službách,
1792 zemský rada, apelační rada v Haliči,
1800 apelační rada v Praze, dvorní rada, prezident zemského soudu,
1813 prezident apelačního soudu pro Moravu a Slezsko


politická orientace

osvícenská aristokracie


odborné a zájmové organizace

svobodný zednář


hrob

brněnský městský hřbitov
osoby

Hugo František Salm-Reifferscheidt
spoluautor spisu pro hr. Mitrovského


osoba na objektech

J. Auersperg
pamětní deska: Zelný trh 8/06


Los


Aktualizováno: 21. 02. 2020