Internetová encyklopedie dějin Brna

Julius Strnad

  prof. Ing. Dr. Julius Strnad, DrSc.


  • * 12.4.1910 Praha – † 9.12.1964 Brno


  • elektrotechnik a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   vyučen promítačem filmu,
   ČVUT v Praze (1939 zisk doktorátu technických věd)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent a docent na ČVUT v Praze,
   ve fyzikálním výzkumu Škodových závodů v Praze (během 2. světové války),
   pedagog na VUT v Brně (od roku 1945),
   profesor na VUT v Brně (1949),
   generálmajor na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (od roku 1951 náčelník Spojovací fakulty),
   ředitel ÚPT ČSAV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen-korespondent ČSAV v Brně (od roku 1952),
   Elektrotechnický svaz československý (předseda)


  • poznámky

   Věnoval se technice zvukového filmu a sdělovací elektrotechnice a technice obecně. Svoji pozornost zaměřil i na lékařskou elektroniku.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Zdeněk Ertinger
   asistent na ústavu slaboproudé elektrotechniky na brněnské technice


  • události

   28. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
   profesor Josefa Dadoka
   1. 1. 1957
   Zřízení Ústavu přístrojové techniky ČSAV
   ředitel


  • autor


Aktualizováno: 04. 06. 2017