Internetová encyklopedie dějin Brna

František Suchý

  František Suchý


  • * 9.4.1902 Libina – † 12.7.1977 Brno


  • hudebník, hobojista, pedagog a skladatel


  • pseudonym

   Brněnský

  • národnost

   česká


  • bydliště

   Praha,
   Brno (od roku 1922)


  • vzdělání

   konzervatoř v Brně - hra na hoboj u M. Wagnera a  kompozice u Jaroslava Kvapila,
   mistrovská škola skladby u Vítězslava Nováka v Praze


  • zaměstnání

   hobojista v rozhlasovém orchestru v Brně (1927–1947),
   sólový a komorní hráč v Moravském dechovém kvintetu,
   pedagog na konzervatoři v Brně - hra na hoboj (1951–1968),
   pedagog na JAMU v Brně - hra na hoboj a instrumentace

  • odborné a zájmové organizace

   hra na housle, klarinet, hoboj v Olomouci,
   člen amatérského kvarteta v Olomouci,
   hobojista u vojenské hudby v Nitře,
   spoluzakladatel Moravského dechového kvintetu


  • poznámky

   Sám také komponoval komorní hudbu, kde uplatnil virtuózní vlastnosti jednotlivých nástrojů. Skládal také písně, kantáty, symfonické skladby i operu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vítězslav Hanus
   žák Jaroslav Kvapil
   profesor na konzervatoři v Brně


  • autor


Aktualizováno: 07. 04. 2013