prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult.

* 19.6.1941 Praha


bankovní úředník a prognostik; po listopadu 1989 ministr financí ČSSR; v letech 1992–1998 předseda vlády; leden–únor 1993 z titulu premiéra vykonával některé funkce prezidenta republiky; prezidentem republiky zvolen v roce 2003


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR


vzdělání

Vysoká škola ekonomická (obor ekonomika zahraničního obchodu, rok absolvování 1963),
studium v Itálii (1966) a v USA (1969),
jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd,
v roce 1991 se na Universitě Karlově habilitoval jako docent v oboru ekonomie,
v roce 1995 byl jmenován profesorem pro obor financí na Vysoké škole ekonomické v Praze


čestný doktorát

VUT v Brně (12. 4. 2011)


zaměstnání

ČSAV (v roce 1970 z politických důvodů vyhozen, dlouhá léta pracoval na podřadných místech ve Státní bance československé),
v roce 1987 návrat k akademické činnosti do Prognostického ústavu ČSAV,
v listopadu 1989 vstup do politiky (nadále příležitostně přednášel i publikoval)prameny, literatura

Www stránky

"Václav Klaus"


osoby

Jean-Paul Costa
oceněný vědec


události

3. 10. 2011
Otevření privátní chirurgické kliniky SurGal Clinic
prezident republiky, účastník otevření soukromé kliniky
12. 4. 2011
VUT v Brně udělilo prezidentu ČR Václavu Klausovi čestný doktorát 8. 6. 2009
Návštěva prezidenta Václava Klause v Brně a v Jihomoravském kraji
prezident republiky
24. 5. 2007
Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy
prezident České republiky
18. 9. 2006
Otevření nového odbavovacího terminálu letiště Brno-Tuřany
prezident republiky

další události (4)...


Jis, blat


Aktualizováno: 10. 04. 2014