Internetová encyklopedie dějin Brna

František Toul

  prof. RNDr. František Toul


  • * 26.12.1900 Moraveč – † 23.6.1953 Brno


  • anorganický chemik


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno, Nečasova 13


  • vzdělání

   1921–1926 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze - u prof. Jindřicha Křepelky (1927 titul RNDr., 1936 habilitace, 1945 jmenován profesorem)


  • zaměstnání

   Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
   1945–1953 profesor anorganické chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vedoucí katedry anorganické chemie (v akademickém roce 1949/1950 děkan)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezská akademie věd přírodních,
   Československá chemická společnost,
   Jednota matematiků a fyziků


  • poznámky

   Ve své vědecké práci se zabýval chemií selenu, mikroanalýzou plynů, chemií peroxosloučenin a chemickou toxikologií. Zejména oxid selenový se mu podařilo spolu s Karlem Dostálem poprvé připravit v čistém stavu v roce 1951. To mělo velký význam pro vývoj fotočlánků, usměrňovačů elektrického proudu, ale i pro barvení skla.


  • obrazy

   img13955.jpg


  • prameny, literatura


  • děti

   Jan Toul
   Petr Toul


  • události

   26. 1. 1929
   Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
   jeden z předsedů brněnské pobočky České společnosti chemické


  • autor


Aktualizováno: 21. 06. 2015

František Toul. Zdroj: www.muni.cz.