Encyklopedie dějin města Brna

František Tenčík

  doc. PaedDr. František Tenčík, CSc.


  • * 24.10.1912 Vídeň (Rakousko) – † 12.6.1974 Brno


  • pedagog, literární historik a teoretik, spisovatel, editor, filmový scénárista


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Vídeň (do roku 1919),
   Brno


  • vzdělání

   I. státní reálné gymnázium v Brně (1923–1930),
   studium abiturientského kurzu při učitelském ústavu (ukončeno v roce 1930),
   Pedagogická fakulta v Olomouci (studium ukončeno v roce 1947) - 1950 titul PaedDr., 1962 CSc., 1964 docent dějin české literatury


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Loutkové divadlo jako umění zvláštních funkcí.

   Soustavně sledoval novou tvorbu pro mládež, československou i polskou, a jako literární kritik se k ní vyjadřoval.
   Své studie, články a recenze publikoval v řadě periodik - Index, Úhor, Moravěnka, Štěpnice, Zlatý máj, Host do domu, Česká literatura nebo Rovnost. Přispíval i do různých sborníků a věnoval se překladatelské činnosti.

   Jeho hlavní zájem se soustřeďoval na teorii, historii a kritiku slovesnosti pro děti a mládež.


  • zaměstnání

   pedagog (30. léta 20. století),
   referent oddělení pro děti a mládež v brněnském rozhlase (1938–1946),
   vedoucí estetického odboru Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského v Brně (1946–1954),
   pedagog na Vyšší pedagogické škole v Brně (1955–1960),
   1960–1974 katedra české literatury a literární vědy na FF v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel Kruhu přátel literatury pro mládež (1937),
   Sdružení pro výchovu mládeže literaturou (až do jeho zrušení v roce 1948 byl jeho předsedou),
   redaktor časopisu Zlatý máj, Štěpnice,
   tajemník brněnské odbočky Svazu českých spisovatelů,
   Literárněvědná společnost


  • prameny, literatura

   zobrazit "František Tenčík. Personální bibliografie"
   "Odkaz Josefa Hrabáka a Františka Tenčíka"
   "Ohlédnutí za Františkem Tenčíkem"
   "In memoriam Františka Tenčíka"
   "Galerie brněnských osobností"
   "Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy"


  • osoby

   Vladimír Matoušek
   spolupracovník


  • autor


Aktualizováno: 05. 09. 2013