prof. RNDr. Josef Trtílek

* 27.3.1908 Hluboké u Tišnova (okres Brno-venkov) – † 3.3.1983 Brno


analytický chemik, zakladatel didaktiky chemie na brněnské pedagogické fakultě


národnost

česká


bydliště

Bratislava, Vajnorská 2 (doloženo v roce 1938),
Brno- Královo Pole, Na kopcích 14


vzdělání

studium chemie, matematiky a fyziky na PřF MU v Brně (1932 titul RNDr.),
studijní cesty - Paříž, Vídeň,
habilitace na Univerzitě Komenského v Bratislavě (1938),
v roce 1948 jmenován řádným profesorem chemie


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1965),
Hanušova medaile,
zlatá a stříbrná medaile UJEP v Brně


dílo

150 odborných publikací, autor či spoluautor mnoha učebnic a metodických příruček


zaměstnání

1933–1935 asistent v Ústavu analytické chemie PřF MU - u prof. J. V. Dubského,
1935–1938 asistent Ústavu experimentální patologie LF v Bratislavě,
středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně,
nasazen na nucené práce v táboře Račice,
od roku 1945 opět na MU v Brně (Přírodovědecká fakulta),
od roku 1948 profesor na Pedagogické fakultě MU v Brně (v letech 1948–1950, 1952–1953 a 1964–1965 její děkan)


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Československá společnost chemická


poznámky

Ve všech funkcích se projevil jako velmi schopný organizátor. Na pedagogické fakultě založil učitelskou poradnu, která mu umožňovala být v neustálém kontaktu s učiteli v praxi.
Jeho vědecké práce se zabývaly analytickou chemií - zejména využitím organických činidel. Také se mu podařilo sestavit metodu ke stanovení množství stopového jódu, později nazváno jako Trtílkova metoda. Ta se osvědčila při léčení endemických poruch funkce štítné žlázy.
Byl také pověřen sestavením několika učebnic chemie pro základní školy, ale i pro studující pedagogy.prameny, literatura

osoby

partneři

Renata Trtílková (Helfertová)
sňatek: 26. 2. 1938, Brno (městská rada)ulice

Na kopcích
bydliště po sňatku (dnes Mojžíšova)


události

10. 11. 1946
Slavnostní zahájení výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
děkan, který stanul v čele obnovené fakulty v roce 1964


MŠ, Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019