Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Trtílek

  prof. RNDr. Josef Trtílek


  • * 27.3.1908 Hluboké u Tišnova (okres Brno-venkov) – † 3.3.1983 Brno


  • analytický chemik, zakladatel didaktiky chemie na brněnské pedagogické fakultě


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Bratislava, Vajnorská 2 (doloženo v roce 1938),
   Brno- Královo Pole, Na kopcích 14


  • vzdělání

   studium chemie, matematiky a fyziky na PřF MU v Brně (1932 titul RNDr.),
   studijní cesty - Paříž, Vídeň,
   habilitace na Univerzitě Komenského v Bratislavě (1938),
   v roce 1948 jmenován řádným profesorem chemie

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1965),
   Hanušova medaile,
   zlatá a stříbrná medaile UJEP v Brně


  • dílo

   150 odborných publikací, autor či spoluautor mnoha učebnic a metodických příruček


  • zaměstnání

   1933–1935 asistent v Ústavu analytické chemie PřF MU - u prof. J. V. Dubského,
   1935–1938 asistent Ústavu experimentální patologie LF v Bratislavě,
   středoškolský profesor na reálném gymnáziu v Brně,
   nasazen na nucené práce v táboře Račice,
   od roku 1945 opět na MU v Brně (Přírodovědecká fakulta),
   od roku 1948 profesor na Pedagogické fakultě MU v Brně (v letech 1948–1950, 1952–1953 a 1964–1965 její děkan)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská přírodovědecká společnost,
   Československá společnost chemická


  • poznámky

   Ve všech funkcích se projevil jako velmi schopný organizátor. Na pedagogické fakultě založil učitelskou poradnu, která mu umožňovala být v neustálém kontaktu s učiteli v praxi.
   Jeho vědecké práce se zabývaly analytickou chemií - zejména využitím organických činidel. Také se mu podařilo sestavit metodu ke stanovení množství stopového jódu, později nazváno jako Trtílkova metoda. Ta se osvědčila při léčení endemických poruch funkce štítné žlázy.
   Byl také pověřen sestavením několika učebnic chemie pro základní školy, ale i pro studující pedagogy.


  • obrazy

   img13931.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Helfert
   tchán


  • partneři

   Renata Trtílková (Helfertová)
   sňatek: 26. 2. 1938, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Josef Trtílek
   Františka Trtílková (Filková)


  • ulice

   Na kopcích
   bydliště po sňatku (dnes Mojžíšova)


  • události

   10. 11. 1946
   Slavnostní zahájení výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
   děkan, který stanul v čele obnovené fakulty v roce 1964


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019

Josef Trtílek. Zdroj: www.muni.cz.