Theodor Johann/Johann Nepomuk Theodor Bauer

* 20.4.1804 České Budějovice – † 25.3.1877 Brno


velkoobchodník, cukrovarník, textilní podnikatel


šlechtický titul

šlechtic z Bauerů (1867)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Předklášteří


vyznamenání a pocty

rytíř Řádu Františka Josefa I.


zaměstnání

majitel cukrovaru v Předklášteří


odborné a zájmové organizace

1848 poslanec moravského konstitučního sněmu,
1850–1874 komorní rada brněnské Handels- und Gewerbekammer


poznámky

V roce 1845 požádal moravskoslezské gubernium o udělení velkoobchodního oprávnění pro Brno a založil v Brně velkoobchodní dům.
V roce 1849 požádal o zemské tovární oprávnění k výrobě vlněného zboží, které mu bylo 22. 3. 1850 uděleno. Jeho firma "Theodor Bauer und Sohn" (společníkem byl do roku 1857 Johann Blasy) zahájila pak činnost na Cejlu č. 7 v pronajaté budově po zemřelém brněnském továrníkovi (výroba sukna) Dominiku Dabergerovi.
V roce 1850 podnikl tříměsíční obchodní cestu do Ruska, kde hledal odbytiště pro brněnský textilní průmysl a navázal styky s dodavateli vlny.

Další oblastí jeho podnikání se stalo cukrovarnictví. V roce 1853 investoval do krachujícího cukrovaru v Králově Poli, s 50% podílem se v něm stal hlavním společníkem a od října 1854 pracoval cukrovar pod jeho jménem.
V roce 1856 byl v čele věřitelů, kteří převzali cukrovar v Brně na Olomoucké ulici, v roce 1857 se stal prezidentem správní rady cukrovaru v Rajhradě. V letech 1857–1859 obnovil cukrovar v Předklášteří u Tišnova.
K význačnému postavení se dopracoval i ve světě financí, když se stal ředitelem filiálky eskontního ústavu privilegované "Rakousko-uherské banky" se sídlem v Brně.
V roce 1874 dal postavit rodinné sídlo v Předklášteří, v němž byla později umístěna ozdravovna města Brna. Po přestavbě, které zcela změnila vzhled budovy, se stal objekt od roku 1978 sídlem zvláštní školy internátní.
(Podklady k této osobnosti a jejím blízkým příbuzným připravil pan Ladislav Bartoš, děkujeme.)osoby

Johann Friedrich Reiner
společník firmy Raigerner Zuckerfabriksgesellschaft v Rajhradě u Brna v letech 1857-1869


partneři

Caroline Bauerová (Kuliková (Koliková))
sňatek: 1842 na Starém Brně (první tři děti byly legitimovány po sňatku)
(první manželka)
Marie Dabergerová (Heruschová)
sňatek: 1863 v Brně (manželství bylo bezdětné)Jis


Aktualizováno: 19. 04. 2019