prof. PhDr. Jan Racek, DrSc.

* 1.6.1905 Bučovice (okres Vyškov) – † 5.12.1979 Brno


hudební vědec, organizátor a pedagog


národnost

česká


bydliště

Bučovice čp. 184 (doloženo v roce 1932),
Brno, Josefa Uhra (dnes Antala Staška) 36


vzdělání

gymnázium v Bučovicích (1924 maturita),
1924–1928 FF MU v Brně - historie, filosofie, zeměpis, dějiny umění a hudební věda u prof. Vladimíra Helferta a hudební věda u Josefa Blatného (1929 titul PhDr., 1937 habilitace, v roce 1948 jmenován profesorem hudební vědy),
vysokoškolské vzdělání doplňoval studiem klavíru u M. Kuhlové a A. Holubové


vyznamenání a pocty

Řád práce


dílo

zobrazit


zaměstnání

1926–1948 hudební archiv Moravského muzea v Brně,
1945–1970 FF MU,
vedoucí Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

redaktor edice Musica Antiqua bohemica (od roku 1951),
předseda Společnosti Pavla Křížkovského,
místopředseda Matice moravské,
vědecké cesty: Itálie, Belgie, Francie, Německo, Rakousko, Jugoslávie, Polsko, Maďarsko - studium knihovnické a archivní techniky,
spoluzakladatel hudebně vědecké sekce Svazu českých skladatelů,
podílel se na organizaci Janáčkova festivalu v Brně


hrob

poznámky

Pokračoval v díle svého profesora Vladimíra Helferta. Badatelsky se zprvu věnoval rané italské monodii 17. století, hudbě českého a světového baroka a klasicismu 18. století.
Později se zabýval a specializoval na dílo Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Pavla Křížkovského a Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, Františka Míči.
Při svých zahraničních cestách pořídil soupis hudebních moravik a bohemik z 18. století v zahraničních knihovnách.
osoby

Josef Berg
žák Josef Blatný
profesor hudební teorie Milena Černohorská
studentka Eva Drlíková
studentka Eugenie Dufková
studentka
další osoby (15)...


partneři

Pavlína Racková (Kuncová)
sňatek: 17. 10. 1932, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)ulice

Josefa Uhra
bydliště (dnes Antala Staška)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9/1968
Návštěva světoznámého slavisty Romana Jakobsona v Brně
přítel prof. Jakobsona
14. 11. 1954
Odhalení pamětní desky Leoše Janáčka a slavnostní koncert
projev při odhalení desky Leoše JanáčkaMŠ, LucKub


Aktualizováno: 29. 11. 2022