Encyklopedie dějin města Brna

Jan Racek

  prof. PhDr. Jan Racek, DrSc.


  • * 1.6.1905 Bučovice – † 5.12.1979 Brno


  • hudební vědec, organizátor a pedagog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   studium na gymnáziu v Bučovicích,
   1924–1928 historie, filosofie, zeměpis, dějiny umění a hudební věda - u prof. Vladimíra Helferta a hudební věda u Josefa Blatného na FF MU v Brně (1929 titul PhDr., 1937 habilitace, v roce 1948 jmenován profesorem hudební vědy)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - rozsáhlé články - např. o mozartovském stylu v české hudbě v hudbě předklasické, o Beethovenovi a Goethovi
   - L. van Beethoven (1926)
   - Idea vlasti, národa a slávy v díle B. Smetany (1933)
   - L. Janáček (1938)
   - Duch českého hudebního baroku (1940)
   - Antonín Dvořák a Morava (1941)
   - Pavel Křížkovský (1946)
   - Úvod do studia hudební vědy (1949)
   - Česká hudba (1948, 1958)
   - Kryštof Harant z Polžic - rukopis.


  • zaměstnání

   1926–1948 hudební archiv Moravského muzea v Brně,
   1945–1970 FF MU,
   vedoucí Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   redaktor edice Musica Antiqua bohemica (od roku 1951),
   předseda Společnosti Pavla Křížkovského,
   místopředseda Matice moravské,
   vědecké cesty: Itálie, Belgie, Francie, Německo, Rakousko, Jugoslávie, Polsko, Maďarsko - studium knihovnické a archivní techniky,
   spoluzakladatel hudebně vědecké sekce Svazu českých skladatelů,
   podílel se na organizaci Janáčkova festivalu v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 5, hrob č. 122


  • poznámky

   Pokračoval v díle svého profesora Vladimíra Helferta. Badatelsky se zprvu věnoval rané italské monodii 17. století, hudbě českého a světového baroka a klasicismu 18. století.
   Později se zabýval a specializoval na dílo Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Pavla Křížkovského a Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, Františka Míču.

   Při svých zahraničních cestách pořídil soupis hudebních moravik a bohemik z 18. století v zahraničních knihovnách.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Vzpomínka na Svatavu Přibáňovou"
   "Hudební muzejnictví v díle Jana Racka"
   "Bibliografie profesorů Jana Racka, Bohumíra Štědroně a Zdeňka Blažka "
   "Zemřel Jan Racek"
   "Galerie brněnských osobností"


  • osoby

   Josef Berg
   žák Josef Blatný
   profesor hudební teorie Milena Černohorská
   studentka Vladimír Gregor
   student Vladimír Helfert
   profesor
   další osoby (4)...
   František Hrabal
   student Rudolf Pečman
   žák Svatava Přibáňová
   studentka Oldřich Pukl
   student


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   9 / 1968
   Návštěva světoznámého slavisty Romana Jakobsona v Brně
   přítel prof. Jakobsona
   14. 11. 1954
   Odhalení pamětní desky Leoše Janáčka a slavnostní koncert
   projev při odhalení desky Leoše Janáčka


  • autor


Aktualizováno: 02. 12. 2018