prof. RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc.

* 10.10.1910 Okrouhlá Radouň (okres Jindřichův Hradec) – † 8.5.1994 Brno


botanik, rostlinný fyziolog a mykolog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v letech 1940–1945 pracoval jako technický úředník firmy Baťa ve Zlíně


bydliště

Brno, Kounicova 63


vzdělání

1921–1929 reálné gymnázium v Jindřichově Hradci,
1929–1934 PřF UK v Praze (11. 5. 1934 titul RNDr., 1945 habilitace, 1949 PhMr., 1952 profesor anatomie a fyziologie rostlin, 1958 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Pamětní medaile Jagelonské university v Krakově (1964),
Státní cena Klementa Gottwalda (1965),
Zlatá plaketa J. E. Purkyně (1975),
Zlatá čestná plaketa SAV (1980),
Zlatá medaile ČSAZ (1980)


jiné pocty

celkem 27 různých vyznamenání,
člen-korespondent ČSAV (26. 11. 1965)


dílo

publikační činnost: Biologie dřevokazných hub (1957, s doplňky byla přeložena a vydána v němčině a ruštině)


zaměstnání

1934–1935 asistent v Botanickém ústavu UK v Praze,
1935–1976 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - ústav pro fyziologii rostlin, 1953–1957 děkan PřF UJEP v Brně, 1970–1973 prorektor,
přednášel i na Farmaceutické fakultě MU v Brně,
1976–1980 (vlastně až do roku 1988) vědecký pracovník Botanického ústavu ČSAV v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
člen-korespondent ČSAV (1965),
Československá botanická společnost,
Československá mykologická společnost,
International Academy of Wood Science


poznámky

Jeho hlavním zájmem byla fyziologie rostlin - zejména hub. Těch na světě existuje až 100 000 druhů, z toho u nás je asi desetina.partneři

Marie Rypáčková (Zahradníková)
sňatek: 16. 7. 1938, Brno (městská rada)ulice

Kounicova
bydliště doložené v roce 1938


události

29. 5. 1970
Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi
pronesl slavnostní projevAktualizováno: 31. 05. 2022