Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Rypáček

  prof. RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc.


  • * 10.10.1910 Okrouhlá Radouň (okres Jindřichův Hradec) – † 8.5.1994 Brno


  • botanik, rostlinný fyziolog a mykolog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1940–1945 pracoval jako technický úředník firmy Baťa ve Zlíně


  • bydliště

   Brno, Kounicova 63


  • vzdělání

   1921–1929 reálné gymnázium v Jindřichově Hradci,
   1929–1934 PřF UK v Praze (11. 5. 1934 titul RNDr., 1945 habilitace, 1949 PhMr., 1952 profesor anatomie a fyziologie rostlin, 1958 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní medaile Jagelonské university v Krakově (1964),
   Státní cena Klementa Gottwalda (1965),
   Zlatá plaketa J. E. Purkyně (1975),
   Zlatá čestná plaketa SAV (1980),
   Zlatá medaile ČSAZ (1980)

  • jiné pocty

   celkem 27 různých vyznamenání,
   člen-korespondent ČSAV (26. 11. 1965)


  • dílo

   publikační činnost: Biologie dřevokazných hub (1957)


  • zaměstnání

   1934–1935 asistent v Botanickém ústavu UK v Praze,
   1935–1976 Přírodovědecká fakulta MU v Brně - ústav pro fyziologii rostlin, 1953–1957 děkan PřF UJEP v Brně, 1970–1973 prorektor,
   přednášel i na Farmaceutické fakultě MU v Brně,
   1976–1980 (vlastně až do roku 1988) vědecký pracovník Botanického ústavu ČSAV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská přírodovědecká společnost,
   člen-korespondent ČSAV (1965),
   Československá botanická společnost,
   Československá mykologická společnost,
   International Academy of Wood Science


  • poznámky

   Jeho hlavním zájmem byla fyziologie rostlin - zejména hub. Těch na světě existuje až 100 000 druhů, z toho u nás je asi desetina.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Rypáčková (Zahradníková)
   sňatek: 16. 7. 1938, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Vojtěch Rypáček
   Kristina Rypáčková (Koudelková)


  • ulice

   Kounicova
   bydliště doložené v roce 1938


  • události

   29. 5. 1970
   Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi
   pronesl slavnostní projev


  • autor


Aktualizováno: 09. 10. 2019