Encyklopedie dějin města Brna

Mikuláš Bek

  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.


  • * 22.4.1964 Šternberk


  • muzikolog; od roku 2011 rektor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   1982–1986 studium hudební vědy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1986 titul PhDr.),
   doktorské studium hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1995 titul Ph.D.),
   habilitace na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie (2004)


  • zaměstnání

   Ústav hudební vědy FF MU (od roku 1998),
   prorektor pro strategii a vnější vztahy Masarykovy univerzity (2005–2011),
   rektor Masarykovy univerzity (od 1. 9. 2011)


  • poznámky

   více informací je uvedeno na: http://www.muni.cz/people/31408


  • obrazy

   Mikuláš Bek. Zdroj: www.muni.cz, foto: Aleš Ležatka. Mikuláš Bek. Zdroj: www.muni.cz.


  • prameny, literatura

   zobrazit "V čele univerzity zůstane Bek"
   "Osobní stránka: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D."


  • události

   1. 2. 2018
   Otevření Muzea starobrněnského opatství a slavnostní zpřístupnění Mendelova rukopisu „Pokusy s rostlinnými hybridy“
   převzal záštitu nad akcí
   14. 2. 2014
   Slavnostní otevření Centra experimentální, systematické a ekologické biologie CESEB
   rektor Masarykovy univerzity
   14. 10. 2013
   Otevření kina Scala jako univerzitního kina Masarykovy univerzity v Brně
   rektor Masarykovy univerzity
   23. 1. 2013
   Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na Masarykově univerzitě 17. 10. 2012
   Slavnostní poklep základního kamene dostavby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
   rektor MU

   další události (4)...
   24. 9. 2012
   Zahájení stavby dvou hlavních budov Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně
   rektor Masarykovy univerzity
   30. 1. 2012
   Slavnostní prezentace knihy „Dějiny Brna 1“ spojená s křtem
   rektor Masarykovy univerzity
   26. 4. 2011
   Zvolení nového rektora Masarykovy univerzity
   nově zvolený rektor Masarykovy univerzity
   7. 4. 2005
   Otevření Rakouské kontaktní kanceláře pro vědu a výzkum - ASO Brno
   prorektor Masarykovy univerzity


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 29. 09. 2015

Mikuláš Bek. Zdroj: www.muni.cz, foto: Aleš Ležatka.