Internetová encyklopedie dějin Brna

Augustin Semerád

  prof. Dr. Ing. Augustin Semerád


  • * 27.8.1878 Kutná Hora – † 28.5.1962 Praha


  • geodet a profesor na Vysoké škole technické v Brně


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Tivoli (dnes Jiráskova) 43
   - Helceletova 1


  • vzdělání

   1896–1900 Česká vysoká škola technická v Praze, odbor zemědělsko-technický,
   1901–1902 studium vyšší geodézie a sférické astronomie na technice a na univerzitě v Berlíně,
   1904 titul Dr. techn.

  • vyznamenání a pocty

   Officier de l´Instruction publique (1920),
   Croix du Chevalier de la Légion d´honneur (1928),
   Řád sv. Sávy III. třídy


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Příručka praktické geometrie (1921)
   - Návod ke cvičení geodézie (1935)
   - Návod ku rýsování (1935)
   - Topografie (1936).


  • zaměstnání

   pracovník triangulační kanceláře ve Vídni (2 roky),
   geodet v Geodetickém ústavu v Postupimi (1904),
   pracovník v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sévres u Paříže,
   Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1906 adjunkt, docent, 1910 mimořádný a 1913 řádný profesor nižší a vyšší geodézie, 1915–1916 děkan odboru stavebního inženýrství, 1918–1919 děkan odboru kulturního inženýrství)

  • odborné a zájmové organizace

   Národní rada badatelská (místopředseda geodeticko-geofyzikálního komitétu),
   Masarykova akademie práce,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   spoluzakladatel Spolku českých zeměměřičů s odbočkou na Moravě,
   první redaktor časopisu Zeměměřičský věstník,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • poznámky

   zasáhl do všech odvětví geodézie, ale zejména se zabýval fotogrammetrií - tedy používáním fotografie k měřickým účelům


  • prameny, literatura


  • partneři

   Augustina Semerádová (Hofmannová)
   sňatek: 24. 2. 1906, Praha (kostel sv. Ducha)


  • děti

   Zdeněk Semerád
   Milada Svobodová (Semerádová)


  • rodiče

   Jan Semerád
   Františka Semerádová (Vilímková)


  • ulice

   Tivoli
   bydliště doložené v roce 1910 (dnes Jiráskova) Helceletova
   bydliště doložené v roce 1932


  • události

   16. 6. 1934
   Studentská manifestace za českou techniku
   profesor české techniky
   13. 12. 1930
   První sjezd Československé společnosti zeměpisné
   člen přípravného výboru a účastník


  • autor

   MŠ, Kal, Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2019