prof. Dr. Ing. Augustin Semerád

* 27.8.1878 Kutná Hora – † 28.5.1962 Praha


geodet a profesor na Vysoké škole technické v Brně


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Tivoli (dnes Jiráskova) 43
- Helceletova 1


vzdělání

1896–1900 Česká vysoká škola technická v Praze, odbor zemědělsko-technický,
1901–1902 studium vyšší geodézie a sférické astronomie na technice a na univerzitě v Berlíně,
1904 titul Dr. techn.


vyznamenání a pocty

Officier de l´Instruction publique (1920),
Croix du Chevalier de la Légion d´honneur (1928),
Řád sv. Sávy III. třídy


dílo

Publikační činnost:
- Příručka praktické geometrie (1921)
- Návod ke cvičení geodézie (1935)
- Návod ku rýsování (1935)
- Topografie (1936).


zaměstnání

pracovník triangulační kanceláře ve Vídni (2 roky),
geodet v Geodetickém ústavu v Postupimi (1904),
pracovník v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sévres u Paříže,
Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1906 adjunkt, docent, 1910 mimořádný a 1913 řádný profesor nižší a vyšší geodézie, 1915–1916 děkan odboru stavebního inženýrství, 1918–1919 děkan odboru kulturního inženýrství)


odborné a zájmové organizace

Národní rada badatelská (místopředseda geodeticko-geofyzikálního komitétu),
Masarykova akademie práce,
Moravská přírodovědecká společnost,
spoluzakladatel Spolku českých zeměměřičů s odbočkou na Moravě,
první redaktor časopisu Zeměměřičský věstník,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


poznámky

Zasáhl do všech odvětví geodézie, ale zejména se zabýval fotogrammetrií - tedy používáním fotografie k měřickým účelům.

Prarodiče:
Jan Semerád - krejčí v Hořenicích
Anna roz. Klečáková - Pucheř
Jan Vilímek - kovář v Třebešicích
Alžběta Sršňová - Zlaté Slunce (Břežany I)
(informace o prarodičích poskytl Petr Křen, děkujeme).
partneři

Augustina Semerádová (Hofmannová)
sňatek: 24. 2. 1906, Praha (kostel sv. Ducha)
ulice

Tivoli
bydliště doložené v roce 1910 (dnes Jiráskova) Helceletova
bydliště doložené v roce 1932


události

16. 6. 1934
Studentská manifestace za českou techniku
profesor české techniky
13. 12. 1930
První sjezd Československé společnosti zeměpisné
člen přípravného výboru a účastník


MŠ, Kal, Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2022