Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Sirovátka

  prof. PhDr. Oldřich Sirovátka


  • * 8.9.1925 Teresvo (Podkarpatská Ukrajina) – † 31.7.1992 Sádek u Poličky


  • etnograf, spisovatel, pedagog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1953–1992 externě přednášel na Filozofické fakultě, na konci 80. let na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity


  • bydliště

   Oslavany,
   Brno


  • vzdělání

   gymnázium v Ivančicích (ukončeno v roce 1944),
   1945–1949 Masarykova univerzita v Brně - studium češtiny, filozofie a národopisu (1950 titul PhDr., 1958 CSc., 1966 habilitace pro obor srovnávací folkloristika, 1991 jmenován profesorem národopisu)

  • vyznamenání a pocty

   Čestná plaketa J. E. Purkyně (1994 in memoriam)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pracovník na dole Kukla v Oslavanech (1 rok),
   redaktor deníku Práce v Brně (2 roky),
   pedagog na základních školách (2 roky),
   1953–1973 pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně (nucen odejít po téměř 20 letech),
   1973–1989 v Ústavu slavistiky ČSAV v Brně a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v Brně,
   1990 návrat na Ústav pro etnografii a folkloristiku (vedoucí pracoviště)

  • odborné a zájmové organizace

   organizace International Society for Folk Narrative Research,
   viceprezident komise pro lidovou poezii Société d´Ethnologie et de Folklore,
   Národopisná společnost ČSAV,
   programová rada Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici


  • poznámky

   Prosazoval pojetí folkloristiky jako oboru zasazeného do historických, sociologických, kulturních, regionálních a místních souvislostí. Zabýval se komplexním studiem lidové slovesnosti - zvláště pohádkou, pověstí, vzpomínkovým vyprávěním, divadlem a slovesnou stránkou lidové písně.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Eva Kilianová


  • autor


Aktualizováno: 26. 03. 2014