prof. PhDr. Oldřich Sirovátka

* 8.9.1925 Teresvo (Podkarpatská Ukrajina) – † 31.7.1992 Sádek u Poličky


etnograf, spisovatel, pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v letech 1953–1992 externě přednášel na Filozofické fakultě, na konci 80. let na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity


bydliště

Oslavany,
Brno


vzdělání

gymnázium v Ivančicích (ukončeno v roce 1944),
1945–1949 Masarykova univerzita v Brně - studium češtiny, filozofie a národopisu (1950 titul PhDr., 1958 CSc., 1966 habilitace pro obor srovnávací folkloristika, 1991 jmenován profesorem národopisu)


vyznamenání a pocty

Čestná plaketa J. E. Purkyně (1994 in memoriam)


dílo

zobrazit


zaměstnání

pracovník na dole Kukla v Oslavanech (1 rok),
redaktor deníku Práce v Brně (2 roky),
pedagog na základních školách (2 roky),
1953–1973 pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně (nucen odejít po téměř 20 letech),
1973–1989 v Ústavu slavistiky ČSAV v Brně a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v Brně,
1990 návrat na Ústav pro etnografii a folkloristiku (vedoucí pracoviště)


odborné a zájmové organizace

organizace International Society for Folk Narrative Research,
viceprezident komise pro lidovou poezii Société d´Ethnologie et de Folklore,
Národopisná společnost ČSAV,
programová rada Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici


poznámky

Prosazoval pojetí folkloristiky jako oboru zasazeného do historických, sociologických, kulturních, regionálních a místních souvislostí. Zabýval se komplexním studiem lidové slovesnosti - zvláště pohádkou, pověstí, vzpomínkovým vyprávěním, divadlem a slovesnou stránkou lidové písně.


prameny, literaturaAktualizováno: 26. 03. 2014