Vlasta Dostálová

* 24.9.1924 Brno – † 14.10.1938 Brno, Stránská skála


oběť tragické nehody


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


příčina úmrtí

pád ze skály


bydliště

Brno-Juliánov, Žerotínova čp. 408 (dnes Čejkova)


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 8, hrob č. 479


poznámky

Vlasta Dostálová se narodila dne 24. 9. 1924, pokřtěna byla v zábrdovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, bytem původně v Juliánově, Žerotínova ulice č. 408. Její otec Eduard Dostál, nar. 17. 4. 1899 Brno-Juliánov, byl muž mnoha povolání i profesí, pracoval postupně jako kočí, povozník, obchodník a výběrčí. Matka Anna Dostálová, za svobodna Buchtová, nar. 28. 4. 1900 pocházela z Líšně. Jejich sňatek byl uzavřen před městskou radou v Brně dne 3. 3. 1923; zřejmě nešťastné manželství bylo na základě rozhodnutí Krajského civilního soudu v Brně ze dne 22. 12. 1932 rozloučeno a Eduard Dostál se záhy nato podruhé oženil s o 14 let mladší Boženou Boudnou, nar. 18. 4. 1913 v Jevišovicích u Znojma. Rovněž civilní sňatek se konal dne 25. 3. 1933 a obě dcery, Vlasta a její starší sestra Ludmila (nar. 28. 7. 1923, později provdána za Ladislava Vávru) připadly do péče otci. Z druhého manželství se 7. 2. 1935 narodila ještě dcera Edita.
Eduard Dostál se pod Stránskou skálu přistěhoval se třemi dětmi a svojí druhou ženou, policejně se v místě přihlásil 10 dnů po tragické dceřině smrti, dne 25. 10. 1938. Dům se nacházel na adrese Stránská čp. 1344 (dle tehdejšího číslování). Jeho bývalá žena - Vlastina maminka Anna bydlela po rozvodu v Maloměřicích na adrese U olší 23, později Obřanská 166 a s rodinou se pravděpodobně nestýkala.
Dochovaný dědický spis pod jednacím číslem D II370/38 ze dne 4. 11. 1938 obsahuje úmrtní zápis i ohledací list a dokládá, že „dítko“ Vlasta Dostálová, dcera obchodníka, zemřela dne 14. 10. 1938 na následky pádu z výše. Ohledání těla provedl univerzitní lékař Dr. Berka 17. 10. 1938 v 10 hodin dopoledne, jako příčinu smrti konstatoval zlomení vazu a následně klasifikoval celý případ jako úraz. Pohřeb se konal téhož dne na jednom z brněnských hřbitovů, hrob je do dnešních dnů udržován v dokonalém pořádku. Protože Vlasta jako nezletilá nedisponovala žádným majetkem, bylo dědické řízení za přítomnosti předsedy místního výboru Antonína Kříže dne 7. 11. 1938 ukončeno.

(Podklady k životopisu, tragické události a pamětní desce pro naši encyklopedii připravil a dne 1. 5. 2011 předal pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)
prameny, literaturaulice

Zierotingasse - Žerotínova
bydliště (dnes Čejkova)


osoba na objektech

V. Dostálová
pamětní deska: Stránská skála 0/01


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


události

14. 10. 1938
Tragická nehoda na Stránské skále


Menš


Aktualizováno: 20. 01. 2019