Internetová encyklopedie dějin Brna

Vlasta Dostálová

  Vlasta Dostálová


  • * 24.9.1924 Brno – † 14.10.1938 Brno, Stránská skála


  • oběť tragické nehody


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • příčina úmrtí

   pád ze skály


  • bydliště

   Brno-Juliánov, Žerotínova čp. 408 (dnes Čejkova)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 8, hrob č. 479


  • poznámky

   Vlasta Dostálová se narodila dne 24. 9. 1924, pokřtěna byla v zábrdovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, bytem původně v Juliánově, Žerotínova ulice č. 408. Její otec Eduard Dostál, nar. 17. 4. 1899 Brno-Juliánov, byl muž mnoha povolání i profesí, pracoval postupně jako kočí, povozník, obchodník a výběrčí. Matka Anna Dostálová, za svobodna Buchtová, nar. 28. 4. 1900 pocházela z Líšně. Jejich sňatek byl uzavřen před městskou radou v Brně dne 3. 3. 1923; zřejmě nešťastné manželství bylo na základě rozhodnutí Krajského civilního soudu v Brně ze dne 22. 12. 1932 rozloučeno a Eduard Dostál se záhy nato podruhé oženil s o 14 let mladší Boženou Boudnou, nar. 18. 4. 1913 v Jevišovicích u Znojma. Rovněž civilní sňatek se konal dne 25. 3. 1933 a obě dcery, Vlasta a její starší sestra Ludmila (nar. 28. 7. 1923, později provdána za Ladislava Vávru) připadly do péče otci. Z druhého manželství se 7. 2. 1935 narodila ještě dcera Edita.
   Eduard Dostál se pod Stránskou skálu přistěhoval se třemi dětmi a svojí druhou ženou, policejně se v místě přihlásil 10 dnů po tragické dceřině smrti, dne 25. 10. 1938. Dům se nacházel na adrese Stránská čp. 1344 (dle tehdejšího číslování). Jeho bývalá žena - Vlastina maminka Anna bydlela po rozvodu v Maloměřicích na adrese U olší 23, později Obřanská 166 a s rodinou se pravděpodobně nestýkala.
   Dochovaný dědický spis pod jednacím číslem D II370/38 ze dne 4. 11. 1938 obsahuje úmrtní zápis i ohledací list a dokládá, že „dítko“ Vlasta Dostálová, dcera obchodníka, zemřela dne 14. 10. 1938 na následky pádu z výše. Ohledání těla provedl univerzitní lékař Dr. Berka 17. 10. 1938 v 10 hodin dopoledne, jako příčinu smrti konstatoval zlomení vazu a následně klasifikoval celý případ jako úraz. Pohřeb se konal téhož dne na jednom z brněnských hřbitovů, hrob je do dnešních dnů udržován v dokonalém pořádku. Protože Vlasta jako nezletilá nedisponovala žádným majetkem, bylo dědické řízení za přítomnosti předsedy místního výboru Antonína Kříže dne 7. 11. 1938 ukončeno.

   (Podklady k životopisu, tragické události a pamětní desce pro naši encyklopedii připravil a dne 1. 5. 2011 předal pan Jiří Skoupý. Děkujeme.)


  • soubory ke stažení

   Dostálová Vlasta - Tajemství zmařeného života.pdf [72.7 kB]


  • obrazy

   img12484.jpg img13770.jpg


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Eduard Dostál
   Anna Dostálová (Buchtová)
   Božena Dostálová (Boudná)
   nevlastní matka


  • sourozenci

   Edita Dostálová
   nevlastní sestra Ludmila Vávrová (Dostálová)


  • ulice

   Zierotingasse - Žerotínova
   bydliště (dnes Čejkova)


  • osoba na objektech

   V. Dostálová
   pamětní deska: Stránská skála 0/01


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • události

   14. 10. 1938
   Tragická nehoda na Stránské skále


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 20. 01. 2019

Detail náhrobního pomníku Vlasty Dostálové umístěného na hřbitově v Brně-Židenicích. Fotografii poskytl pan Jiří Skoupý, děkujeme.