Antonín Guhr

* 1868 Sosnová (okres Bruntál) – † 13.8.1920 Suchomlaty (dnes Zlaté Hory)


příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stal se jediným důstojníkem meziválečného četnictva, který zahynul při služebním zákroku


příčina úmrtí

zastřelen demonstranty při předvádění branců k odvodní komisi


vzdělání

vyučen obuvníkem


jiné pocty

jeho jméno uvedeno v projevu zemského četnického velitele J. Reifa při slavnostním odhalení pomníku padlých četníků,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

na vojně sloužil u 15. zeměbraneckého pluku, kde dosáhl hodnosti četaře,
v prosinci 1892 nastoupil k rakousko-uherskému četnictvu,
od roku 1914 až do své smrti vedl okresní četnické velitelství ve Frývaldově


poznámky

(informace k této osobnosti doplnil Mgr. Ondřej Kolář, děkujeme)


prameny, literatura

osoba na objektech

padlí příslušníci četnictva
pomník: Příční 31/01


události

1. 5. 1939
Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
jediný důstojník meziválečného četnictva, který zahynul při služebním zákroku


Menš


Aktualizováno: 05. 10. 2021