Internetová encyklopedie dějin Brna

Věra Fridrichová

  Věra Fridrichová


  • * 25.10.1919 Brno – † 23.11.1978 Brno


  • akademická malířka, výtvarnice, scénografka a pedagožka


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   poprvé vystavovala již v roce 1939


  • bydliště

   Brno, Wilsonova č. 9,
   Praha,
   Brno (opět od roku 1939) - ateliér v České ulici 13


  • vzdělání

   1931–1935 reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   dívčí gymnázium na Augustinské ulici (ukončeno v roce 1939),
   studium architektury na ČVUT v Praze u prof. Cyrila Boudy,
   1939–1942 Veřejná škola uměleckých řemesel v Brně - kresba u prof. Petra Dillingera a scénografie u prof. Zdeňka Rossmanna,
   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - u prof. A. Strnadela

  • jiné pocty

   cena Divadelní žatva za III. místo za výpravu k baletu Filosofská historie (1949),
   cena Divadelní žatva - čestné uznání za kostýmní návrhy k baletu Louskáček (1950),
   ocenění za výpravu Slovanských tanců (1968) a Prodané nevěsty (1969)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1942–1945 redaktorka v ilustrační části Lidových novin,
   od roku 1947 scénografka - spolupráce s Mahenovou činohrou v Brně s divadlem Večerní Brno,
   1961–1966 pedagožka na JAMU v Brně - přednes o jevištním výtvarnictví,
   1964–1978 na brněnské univerzitě přednášela dějiny evropské scénografie

  • odborné a zájmové organizace

   divadlo, tanec, malba


  • poznámky

   Ve své malbě se také věnovala folklóru a lidovým zvykům. Poznatky získala z častých cest absolvovaných společně s rodiči na Boskovicko, Posázaví, Horňácko, Podluží, Hanou, Valašsko, Chodsko, Slovensko, aj.

   Nejvíce se však zaměřila na zpodobnění lidské postavy, v nejrůznějších projevech s důrazem na zachycení pohybu. Tento žánr se v jejím díle udržel po celý život.
   Také její časté pobyty v zahraničí ovlivnily její tvorbu svou barevností převážně v portrétní malbě, krajinomalbě a v zátiší.

   V 50. a 60. letech 20. století pořádala hojné výstavy, kde se nejvíce snažila zachytit okamžiky činoherních inscenací. Mezinárodního úspěchu dosáhla svým cyklem Brechtových her, který s výstavou tohoto německého dramatika putoval 2 roky po celém světě.
   Též se věnovala knižní ilustraci, ex libris a zejména ji zaměstnávala práce redaktorky v ilustrované části Lidových novin a Rovnost, také pravidelně spolupracovala s Hostem do domu.
   (Za poskytnuté informace k této osobnosti děkujeme Ing. arch. L. Fridrichovi.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Petr Dillinger
   profesor Vlasta Fabianová
   sestřenice Emerich Gabzdyl
   spolupracovník František Alexander Maťha
   spolupracovník Božena Neumannová

   další osoby (2)...


  • rodiče

   Miroslav Fridrich
   Olga Fridrichová (Steinzová)


  • ulice

   Wilsonova
   v této ulici měla ateliér (dnes Husitská) Augustinská
   gymnázium Česká
   ateliér (dům č. 13)


  • školy

   Československé městské dívčí reformní reálné gymnázium, Brno
   studentka


  • autor


Aktualizováno: 26. 12. 2018