doc. Jiří Hadlač

* 8.9.1927 Divín (Slovensko) – † 15.8.1991 Velké Opatovice


akademický malíř a grafik


národnost

česká


vzdělání

gymnázium v Lučenci, Banské Bystrici a ve Zvolenu (2. 7. 1945 maturita v Lučenci),
1946–1950 PřF MU - deskriptivní geometrie, modelování a studium výtvarné výchovy na PedF MU v Brně - u Eduarda Miléna a Vincence Makovského,
habilitace - docent výtvarné výchovy se specializací kresba a grafika (1975)


vyznamenání a pocty

stříbrná medaile na Bienále Exlibrisu v Malborku (1968),
Krajská cena Antonína Procházky (1965),
1. cena v soutěži Brněnský plakát (1967 a 1968),
cena Center of Book Art v New Yorku
Cena za experiment na V. Trienále umělecké knižní vazby v Praze (1985)


dílo

Pracoval zejména v oboru užité grafiky (plakáty), později i jako knižní ilustrátor. Je autorem četných scénických výprav pro Státní divadlo v Brně.
Věnoval se také malbě, volné a užité grafice, kresbě, řezbářství, písmu.
Jeho trojrozměrné objekty i reliéfní asambláže - složitě komponované sestavy zbytků kožených, dřevěných a kovových předmětů - zachycovaly jeho filozofický záměr. Jeho pojetí skutečnosti je ovlivněno introvertností jeho povahy.


zaměstnání

výtvarník a pedagog:
1950–1954 Pedagogický institut v Brně,
1954–1967 samostatný výtvarník,
1967–1978 katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Brně


odborné a zájmové organizace

skupina Profil v Brně,
skupina Hollar,
Svaz československých výtvarných umělců,
studijní pobyt v USA


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 32, hrob č. 116–117 (kompozice náhrobku a písmomalířská úprava rodinného hrobu z 80. let 20. století je jeho dílem)


pojmenováno
osoby

Oldřich Hanzl
člen skupiny Profil 58 Eva Kilianová
J. Hadlač ilustroval knihy E. Kiliánové Adolf Kroupa
Jiří Hadlač je autorem náhrobku Adolfa Kroupy Vincenc Makovský
profesor Eduard Milén
profesorobjekty

nástěnný reliéf
reliéfní nástěnná malba: Joštova 8/06
autor díla


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

3. 2. 2016
Výstava Ďáblova bible/100 podob knihy
autor exponátůAktualizováno: 23. 02. 2019