Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Olexík

  Med. et. Phil. Dr. Pavel Olexík


  • * 6.1.1801 Klin (Slovensko) – † 10.10.1878 Brno


  • lékař, biolog, meteorolog


  • bydliště

   Brno, Pekařská 100


  • vzdělání

   gymnázium v Trstené,
   lékařská fakulta na univerzitě ve Vídni (od roku 1820),
   v roce 1826 zisk titulu doktora medicíny a filozofie

  • vyznamenání a pocty

   titul císařského rady (1867) - za zásluhy v boji s cholerou


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Dissertatio inauguralis medica de atrophia oculi. Vídeň 1826.


  • zaměstnání

   sekundární lékař interního oddělení Všeobecné nemocnice ve Vídni - specializace na infekční choroby (od roku 1827),
   vládní expert na tlumení cholerové nákazy v Rakousku, Čechách a Moravě (od roku 1831),
   městský lékař a ředitel Všeobecného nemocničního a ošetřovacího ústavu v Brně (od roku 1832),
   primář interního oddělení Zemské nemocnice u svaté Anny v Brně (od roku 1836)

  • odborné a zájmové organizace

   studijní pobyt v Rusku,
   Moravskoslezská hospodářská společnost,
   místopředseda ovocnářsko-vinohradnické a zahradnické sekce


  • poznámky

   Kromě medicíny se věnoval také výzkumu v oblasti biologie a meteorologie. Je považován za průkopníka botanické genetiky.

   V letech 1844–1877 prováděl meteorologická pozorování, kde zkoumal vztah vlivu počasí k výnosu a úrodě jednotlivých druhů ovoce.
   Od roku 1848 pak prováděl pravidelná meteorologická pozorování v nemocnici u sv. Anny na Pekařské ulici č. 53 v Brně, později také ve svém bydlišti v Pekařské ulici č. 100. Záznamy těchto pozorování, stejně jako pozdější pozorovatelé zasílal do Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Nyní jsou klimatologické výkazy uloženy v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. V době jeho nepřítomnosti prováděl pozorování opat augustiniánského kláštera na Starém Brně Gregor Mendel.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ignaz Mayer
   spolupracovník Gregor Mendel
   prováděl meteorologická měření - zástupce za dr. Olexíka


  • ulice

   Pekařská
   dům č. 53 - nemocnice u sv. Anny (pozorovací meteorologická stanice),
   dům č. 100 (bydliště)


  • události

   21. 9. 1831
   Epidemie cholery v Brně
   při studijním pobytu v Rusku zkoumal průběh epidemie cholery v této zemi


  • související odkazy

   mapa


  • autor


Aktualizováno: 29. 12. 2019