Med. et. Phil. Dr. Pavel Olexík

* 6.1.1801 Klin (Slovensko) – † 10.10.1878 Brno


lékař, biolog, meteorolog


bydliště

Brno, Pekařská 9


vzdělání

gymnázium v Trstené,
lékařská fakulta na univerzitě ve Vídni (od roku 1820),
v roce 1826 zisk titulu doktora medicíny a filozofie


vyznamenání a pocty

titul císařského rady (1867) - za zásluhy v boji s cholerou


dílo

Publikační činnost:
- Dissertatio inauguralis medica de atrophia oculi. Vídeň 1826.


zaměstnání

sekundární lékař interního oddělení Všeobecné nemocnice ve Vídni - specializace na infekční choroby (od roku 1827),
vládní expert na tlumení cholerové nákazy v Rakousku, Čechách a Moravě (od roku 1831),
městský lékař a ředitel Všeobecného nemocničního a ošetřovacího ústavu v Brně (od roku 1832),
primář interního oddělení Zemské nemocnice u svaté Anny v Brně (od roku 1836)


odborné a zájmové organizace

studijní pobyt v Rusku,
Moravskoslezská hospodářská společnost,
místopředseda ovocnářsko-vinohradnické a zahradnické sekce


poznámky

Kromě medicíny se věnoval také výzkumu v oblasti biologie a meteorologie. Je považován za průkopníka botanické genetiky.

V letech 1844–1877 prováděl meteorologická pozorování, kde zkoumal vztah vlivu počasí k výnosu a úrodě jednotlivých druhů ovoce.
Od roku 1848 pak prováděl pravidelná meteorologická pozorování v nemocnici u sv. Anny na Pekařské ulici č. 53 v Brně, později také ve svém bydlišti v Pekařské ulici č. 100. Záznamy těchto pozorování, stejně jako pozdější pozorovatelé zasílal do Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Nyní jsou klimatologické výkazy uloženy v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu. V době jeho nepřítomnosti prováděl pozorování opat augustiniánského kláštera na Starém Brně Gregor Mendel.osoby

Eduard Klenka
Ed. Klenka vystřídal P. Olexika na místě primáře v zemské nemocnici v Brně Ignaz Mayer
spolupracovník Gregor Mendel
prováděl meteorologická měření - zástupce za dr. Olexíkaulice

Pekařská
dům č. 53 - nemocnice u sv. Anny (pozorovací meteorologická stanice),
dům č. 9 (bydliště, doloženo v roce 1880)


události

21. 9. 1831
Epidemie cholery v Brně
při studijním pobytu v Rusku zkoumal průběh epidemie cholery v této zemi


související odkazy


Aktualizováno: 01. 04. 2023