Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Krejčí

  Plukovník doc. RNDr. Jaroslav Krejčí, CSc.


  • * 5.9.1934 Újezd u Rosic – † 12.7.1986 Brno


  • meteorolog; vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Vynikal osobitým a poutavým výkladem a patřil k velmi oblíbeným pedagogům. Dosahoval také výborných výsledků jako sportovec, ovládal míčové hry, zejména basketbal.


  • vzdělání

   základní škola v Újezdě u Rosic,
   měšťanská škola ve Zbraslavi,
   gymnázium v Brně,
   studium meteorologie (zahájil v roce 1953 na UK v Praze, dokončil v roce 1958 na tehdejší Vojenské technické akademii v Brně - promovaný fyzik),
   na UJEP v Brně obhájil dizertační práci a získal hodnost kandidát geografických věd (1975),
   na VAAZ habilitace v oboru „Zabezpečení činnosti letectva“ (docent)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   letecký meteorolog u 25. letištního praporu v Prostějově (od července 1958),
   1959–1964 Hlavní letecké povětrnostní ústředí v Praze (letecký meteorolog, starší meteorolog),
   Vojenská akademie Antonína Zápotockého (od 29. 6. 1964)


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 6, hrob č. 410


  • prameny, literatura


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2018