Prof. Dr. techn. Josef Klíma

* 8.3.1887 Vranov (v Čechách) – † 30.9.1943 Brno


matematik a pedagog, profesor deskriptivní geometrie na ČVŠT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Praha, Brno


vzdělání

reálka v Karlíně v Praze (1904 maturitní zkouška),
studium strojního odboru na ČVUT a FF UK v Praze (1908)


dílo

učebnice Deskriptivní geometrie (spolu s Kounovským a Kadeřávkem)


zaměstnání

1909–1917 asistent při stolici deskriptivní geometrie na ČVUT v Praze,
pedagog matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách v Praze,
od roku 1927 profesor ČVŠT v Brně (vedoucí ústavu deskriptivní geometrie po prof. Pelíškovi, v roce 1931 jmenován řádným profesorem deskriptivní geometrie),
1930–1931 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství,
1934–1935 děkan odboru architektury a pozemního stavitelství


odborné a zájmové organizace

dopisující člen Královské České Společnosti Nauk,
Sokol Brno Ipoznámky

Vědecky pracoval v oboru zborcených ploch, zabýval se stereotomií a fotogrammetrií. Je autorem četných skript a učebnic.


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, Menš, blat


Aktualizováno: 07. 01. 2020