Rudolf Mokrý

* 24.3.1887 Petřvald (okres Karviná) – † 22.9.1938 Liptáň (okres Bruntál)


příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

padl v boji


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (10. 10. 1946)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané;
jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze;
dále na pamětních deskách v Petřvaldu, Těchotíně, na pomnících v Liptáni a Ostravě a v památníku v Hrabyni


zaměstnání

vrchní strážmistr, velitel četnické stanice Liptáň


odborné a zájmové organizace

Sokol Petřvald


hrob

Glubszyce (Polsko)


poznámky

Dne 22. 9. 1938 obklíčili místní nacisté spolu s dalšími obyvateli obce Liptáň (severně od Města Albrechtic) místní četnickou stanici. Bylo jich asi 150 až 180 a žádali vydání zbraní. Četníci s příslušníky finanční stráže, kteří byli také na stanici, se přesile vzdali. K četnické stanici v té chvíli přijížděl motocykl se dvěma příslušníky finanční stráže. Ty dav rovněž napadl, oni se pokusili dostat do budovy četnické stanice (nevěděli, že je již obsazená Freikorpsem). V nastalém zmatku došlo ke střelbě, při ní zemřeli tři němečtí občané. Kdo venku začal střelbu, se nepodařilo zjistit. Do budovy četnické stanice se vrátil jeden z vůdců obléhatelů, ozbrojený Alfréd Selig, který zastřelil neozbrojené (!) čtyři příslušníky finanční stráže a dva příslušníky četnické stanice.
Mrtví byli odvezeni a pohřbeni do společného neoznačeného hrobu na hřbitově ve městě Glubczyce (dnes v Polsku, tehdy na území říše).
Po válce byli tři z nich exhumováni a převezeni do ČSR, zbývající mají dnes důstojný hrob na tamním hřbitově.
V projevu plukovník Reif uvedl, že „padl na poli cti“. Je zajímavé, že pomník se odhaloval už za okupace 1. 5. 1939 a Rudolf Mokrý padl v bojích s německými bojůvkami v roce 1938.osoby

František Čech
společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Inocenc Dostál
společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Vítězslav Hofírek
společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Vilém Leher
společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938 Rudolf Mokrý
společně padli v bojích s německými bojůvkami v roce 1938
další osoby (1)...


osoba na objektech

padlí příslušníci četnictva
pomník: Příční 31/01


události

1. 5. 1939
Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


Menš


Aktualizováno: 28. 12. 2022