Vladimír Zásměta

* 28.2.1893 Dobrkovice (okres Zlín) – † 19.10.1938 Vranovská Ves (okres Znojmo)


příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

jeho jméno uvedl v projevu J. Reif dne 1. 5. 1939, tedy již za okupace, i když Vladimír Zásměta padl v boji s německými vojáky v roce 1938


příčina úmrtí

padl v boji


bydliště

Dobrkovice čp. 19 (rodný dům),
Starý Šaldorf čp. 107 (v době sňatku)


vzdělání

vyučen strojním zámečníkem


jiné pocty

jeho jméno uvedeno v projevu zemského četnického velitele J. Reifa při odhalení pomníku padlým četníkům,
18. 10. 2009 mu klub vojenské historie Hraničářský pluk 19 odhalil na místě smrti pamětní kříž,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

strážmistr četnictva ve Starém Šaldorfu (Alt Schallesdorf), okr. Znojmo (doloženo v roce 1922),
strážmistr četnictva v Liliendorfu (Lesná),
štábní strážmistr četnictva, četnická stanice Jevišovice (od 1. 11. 1928)


poznámky

Do četnické stanice Jevišovice přišel z četnické stanice Liliendorf v hodnosti strážmistra četnictva dne 1. 11. 1928. V roce 1938 byly vytvořeny k ochraně hranic ČSR družstva SOS.
Z četnické stanice Jevišovice byla vytvořena dvě družstva SOS, z nichž jedno vedl štábní strážmistr Zásměta. Toto družstvo bylo ustanoveno pro obvod Čížov.
Družstvo SOS nastoupilo v první i druhé mobilizaci v roce 1938 do svého obvodu. Po mnichovských událostech se stáhlo na nové hranice tzv. druhé republiky do prostoru u Jankovského rybníka, kde bylo ubytováno v místní hájence (katastr obce Pavlice).
Vladimír Zásměta zemřel vykrvácením po zranění, které utrpěl po střelbě vojína Josefa Schimikowského, velitele říšskoněmecké hlídky. Zůstala po něm vdova se třemi dětmi.



partneři

Marie Zásmětová (Zeiner)
sňatek: 8. 8. 1922, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)



osoba na objektech

padlí příslušníci četnictva
pomník: Příční 31/01


události

1. 5. 1939
Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


Menš


Aktualizováno: 06. 10. 2021