Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Zásměta

  Vladimír Zásměta


  • * 28.2.1893 Dobrkovice (okres Zlín) – † 19.10.1938 Vranovská Ves (okres Znojmo)


  • příslušníci četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   jeho jméno uvedl v projevu J. Reif dne 1. 5. 1939, tedy již za okupace, i když Vladimír Zásměta padl v boji s německými vojáky v roce 1938

  • příčina úmrtí

   padl v boji


  • bydliště

   Dobrkovice čp. 19 (rodný dům),
   Starý Šaldorf čp. 107 (v době sňatku)


  • vzdělání

   vyučen strojním zámečníkem

  • jiné pocty

   jeho jméno uvedeno v projevu zemského četnického velitele J. Reifa při odhalení pomníku padlým četníkům,
   18. 10. 2009 mu klub vojenské historie Hraničářský pluk 19 odhalil na místě smrti pamětní kříž


  • zaměstnání

   strážmistr četnictva ve Starém Šaldorfu (Alt Schallesdorf), okr. Znojmo (doloženo v roce 1922),
   strážmistr četnictva v Liliendorfu (Lesná),
   štábní strážmistr četnictva, četnická stanice Jevišovice (od 1. 11. 1928)


  • poznámky

   Do četnické stanice Jevišovice přišel z četnické stanice Liliendorf v hodnosti strážmistra četnictva dne 1. 11. 1928. V roce 1938 byly vytvořeny k ochraně hranic ČSR družstva SOS. Z četnické stanice Jevišovice byla vytvořena dvě družstva SOS, z nichž jedno vedl štábní strážmistr Zásměta. Toto družstvo bylo ustanoveno pro obvod Čížov.
   Družstvo SOS nastoupilo v první i druhé mobilizaci v roce 1938 do svého obvodu. Po mnichovských událostech se stáhlo na nové hranice tzv. druhé republiky do prostoru u Jankovského rybníka, kde bylo ubytováno v místní hájence (katastr obce Pavlice).
   Vladimír Zásměta zemřel vykrvácením po zranění, které utrpěl po střelbě vojína Josefa Schimikowského, velitele říšskoněmecké hlídky. Zůstala po něm vdova se třemi dětmi.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Zásmětová (Zeiner)
   sňatek: 8. 8. 1922, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • rodiče

   Eduard Zásměta
   Anna Zásmětová (Rozkošná)


  • osoba na objektech

   padlí příslušníci četnictva
   pomník: Příční 31/01


  • události

   1. 5. 1939
   Odhalení pomníku četníků padlých při výkonu služby
   jeden z příslušníků četnictva země Moravskoslezské, kteří padli ve službě v letech 1918–1938


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 10. 2019