prof. Ing. František Müller

* 8.6.1882 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 20.8.1938 Brno, zemská nemocnice


vysokoškolský pedagog, stavební inženýr


bydliště

vzdělání

česká reálka v Brně (1900 maturita),
ČVŠT v Brně - strojní odbor (v roce 1902 složil 1. státní zkoušku),
technika ve Vídni - odbor stavebního inženýrství,
ČVŠT v Praze - odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1906)


dílo

patent kolejnicové spojky


zaměstnání

od roku 1906 ve firmě Ing. Osvalda Životského jako projektant a stavbyvedoucí železničních tratí Skalice-Boskovice-Kunštát-Kounice-Ivančice-Oslavany a Smíchov-Beroun-Maria Taferl-Grein,
zaměstnanec firmy Ast - zde pracoval na vodních stavbách (jez v Hainofeldu, železobetonový most přes Dyji v Jaroslavicích, továrna u Monfalconu...),
1912 složil v Brně zkoušku pro úředně autorizované inženýry,
1913 práce na stavbě dráhy (Bihac,...),
po válce pracoval na ministerstvu dopravy v Království SHS,
1915–1918 záložní důstojník - přidělen polním telegrafním formacím,
od roku 1920 práce pro ministerstvo železnic Československé republiky (přestavba nádraží v Olomouci,...),
od roku 1927 mimořádný profesor stavitelství silničního, železničního a tunelového ČVŠT v Brně (od roku 1931 řádný profesor),
1930/1931 děkan odboru inženýrského stavitelství


odborné a zájmové organizace

soudní znalec krajského civilního soudu v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

hřbitov v Tišnově


poznámky

převezen k pohřbení do Tišnova, pohřeb se konal 24. 8. 1938osoby

Osvald Životský
zaměstnavatel


ulice

Dra Peregrina Fiši
bydliště v době úmrtí (dnes Burešova)


Menš, blat


Aktualizováno: 04. 06. 2020