František Kyselka

* 13.1.1859 Kavriánov (dnes obce Šaratice, okres Vyškov) – † 13.10.1949


učitel, člen brněnské městské rady a předseda školské a kulturní komise


zajímavé okolnosti

nemanželský syn Františka Xavera Bakeše


bydliště

Kavriánov u Slavkova (Šaratice) č. 6,
Ivančice čp. 150 (doloženo v roce 1887),
Brno, Svatopluka Čecha 28 (od 1917)


vzdělání

od roku 1869 německá obecná škola na Starém Brně (od páté třídy) později německá reálka v Brně,
od roku 1873 česká reálka v Prostějově,
1884–1887 učitelský ústav v Brně


vyznamenání a pocty

čestný ředitel (1911) - uděleno ministrem kultu a vyučování


zaměstnání

učitel v Oslavanech, v Ivančicích (1884–1887), v Ořechově (1888–1917),
od roku 1916 v Králově Poli, ředitel měšťanské školy v Králově Poli (doloženo v roce 1921),
ředitel v Brně-Řečkovicích a na dívčí měšťanské škole na Veveří


odborné a zájmové organizace

řídil chrámovou a hornickou kapelu,
městský osvětový sbor (předseda),
Čsl. červený kříž (předseda),
ZÚVM (starosta)


hrob

obrazy


osoby

Věra Wanklova-Lesná
F. Kyselka byl jedním ze svědků sňatku V. Wanklové-Lesné


partneři

Františka Kyselková (Klimešová)
sňatek: 2. 8. 1887, Nové Veselí
sourozenci

Jaroslav Bakeš
nevlastní bratr


ulice

Svatopluka Čecha
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
učitel, člen brněnské městské rady a předseda školské a kulturní komise; místo posledního odpočinku


události

14. 12. 1924
Otevření Blahoslavova domu
zástupce města
5. 8. 1923
II. Moravská letecká výstava v Brně
účastník slavnostního zahájení výstavy
3. 10. 1912
První zemský sjezd českých sirotčích spolků a sirotčích rad v markrabství Moravském
účastník


MJ, Kal, MŠ, menš, mát


Aktualizováno: 15. 04. 2024