Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Křižan

  Jan Křižan


  • * 12.11.1915 Valašské Meziříčí (okres Vsetín) – † 14.6.1951 Brno, Cejl


  • protikomunistický odpor po roce 1948


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   souzen pro velezradu a další trestné činy § 1/1c, 3d zákona číslo 231/1948 Sb.; §§ 5/1; 134; 135 zákona číslo 117/1852 říšského zákoníku (trestní zákon)

  • příčina úmrtí

   popraven


  • vzdělání

   obchodní akademie v Brně (1934 maturita),
   začal studovat práva, ve studiu pokračoval na technické škole v Německu

  • jiné pocty

   jeho jméno uvedeno na pomníku obětí komunismu ve Vsetíně


  • zaměstnání

   vojenská služba v Uherském Hradišti


  • poznámky

   Rozhodl se emigrovat společně s Janem Křižanem a Vladimírem Krejčiříkem, což uskutečnili 31. 12. 1949. Byli zadrženi u Mikulova a zde zastřelili vrchního strážmistra Václava Anschlaga a zranili vojína Edmunda Sziklaie. Dostali se sice do Rakouska, tam byli zadrženi rakouskou policií, předáni Sovětům a dne 4. 1. 1950 v Mikulově československým orgánům. Soud proběhl v Brně ve dnech 12.–14. 12. 1950, poprava byla vykonána 14. 6. 1951.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Boháč
   společný pokus o útěk, společně popraveni


  • osoba na objektech

   popravení účastníci III. odboje
   pomník: Jihlavská 1/01


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 03. 12. 2018