Marie Katholicky

* 11.7.1849 Brno – † 18.1.1931 Brno (zemská nemocnice)


pianistka a profesorka klavírní hry v Brně


rodné jméno

Soffé


zajímavé okolnosti

dopisovala si z řadou hudebníků, mj. s Lisztem, Brahmsem, Brucknerem, Čajkovským, mnohé z nich získala ke koncertování v Brně, sama koncertovala ještě ve vysokém věku


bydliště

vzdělání

vídeňská konzervatoř (klavír a komorní hra)


zaměstnání

od roku 1887 vyučovala na škole Brünner Musikvereinu (zde jí byl v roce 1901 udělen titul profesorky a po čtyřicetileté činnosti také čestné členství - 1927)


odborné a zájmové organizace

Brünner Mozart-Gemeinde (předsedkyně),
Mozart-Denkmalverein (předsedkyně),
Deutschmährisches Volksbildungsverein (spoluzakladatelka),
Ortsgruppe Brünn der Mozartgemeinde Salzburg (předsedkyně),
Brünner Musikverein,
Verein der Musiklehrerinnenpoznámky

dcera Bernarda Soffé a Anny, rozené Güttenfeldové, pohřeb se konal z minoritského kostela v Brně, pohřbíval P. Gabriel Lammel (provinciál řádu minoritů v Brně)partneři

Karel Katholický
sňatek: 4. 11. 1872, Brno (kostel na dómě - Petrov); manželství rozloučeno 5. 4.1882 okresním soudem civilním v Brně
ulice

Neutorgasse - U Nové brány
bydliště doložené v roce 1872 (dnes Novobranská)


osoba na objektech

W. A. Mozart
busta: Moravské náměstí - Německý dům 0/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ, Menš


Aktualizováno: 24. 06. 2020