Internetová encyklopedie dějin Brna

Božena Komárková

  Doc. PhDr. Božena Komárková, ThDr.h.c.


  • * 28.1.1903 Tišnov – † 27.1.1997 Brno


  • filozofka, teoložka a pedagožka; válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně; signatářka Charty 77


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Po roce 1950 působila na půdě Českobratrské církve evangelické. Je spoluautorkou Zásad českobratrské církve evangelické (1968).


  • bydliště

   Brno, Pekařská


  • vzdělání

   FF MU v Brně - historie, filozofie a zeměpis (studium ukončeno v roce 1929, 1948 titul PhDr.),
   za habilitační spis Původ a význam lidských práv jí sice na basilejské univerzitě udělili v roce 1982 čestný doktorát teologie, ale teprve v roce 1992 byla jmenována docentkou v oboru dějin filozofie na MU

  • čestný doktorát

   čestný doktorát teologie na univerzitě v Basileji

  • vyznamenání a pocty

   Řád TGM III. třídy (1991),
   Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1992)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1935–1939 středoškolská profesorka v Ivančicích,
   přeložena do Ostravy, zde byla zatčena pro účast v odbojové organizaci Obrana národa a vězněna v nacistických věznicích (1942–1945),
   po válce vyučovala na klasickém gymnáziu v Brně, v letech 1948–1950 na Střední škole chlapecké na Elgartově ulici v Brně-Husovicích, od roku 1951 byla v invalidním důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   činná v křesťanském hnutí YMCA


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 146–147?

  • pojmenováno

   Nadace Boženy Komárkové (založena v Nizozemí)


  • poznámky

   zapojila se do protinacistického odboje v Obraně národa, dne 10. 1. 1940 byla zatčena a odsouzena k dvanácti letům káznice


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Pekařská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   19. 11. 2013
   Otevření Centra kulturních dějin 20. století
   archiv jejích děl je v Oddělení dějin literatury MZM
   5. 6. 2013
   Výstava Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 17. 11. 2018