Doc. PhDr. Božena Komárková, ThDr.h.c.

* 28.1.1903 Tišnov (okres Brno-venkov) – † 27.1.1997 Brno


filozofka, teoložka a pedagožka; válka a odboj 1938–1945; účastnice domácího odboje a politická vězeňkyně; signatářka Charty 77


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Po roce 1950 působila na půdě Českobratrské církve evangelické. Je spoluautorkou Zásad českobratrské církve evangelické (1968).


bydliště

Brno, Pekařská


vzdělání

FF MU v Brně - historie, filozofie a zeměpis (studium ukončeno v roce 1929, 1948 titul PhDr.),
za habilitační spis Původ a význam lidských práv jí sice na basilejské univerzitě udělili v roce 1982 čestný doktorát teologie, ale teprve v roce 1992 byla jmenována docentkou v oboru dějin filozofie na MU


čestný doktorát

čestný doktorát teologie na univerzitě v Basileji


vyznamenání a pocty

Řád TGM III. třídy (1991),
Zlatá medaile Masarykovy univerzity (1992)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1935–1939 středoškolská profesorka v Ivančicích,
přeložena do Ostravy, zde byla zatčena pro účast v odbojové organizaci Obrana národa a vězněna v nacistických věznicích (1942–1945),
po válce vyučovala na klasickém gymnáziu v Brně, v letech 1948–1950 na Střední škole chlapecké na Elgartově ulici v Brně-Husovicích, od roku 1951 byla v invalidním důchodu


odborné a zájmové organizace

činná v křesťanském hnutí YMCA


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 146–147?


pojmenováno

Nadace Boženy Komárkové (založena v Nizozemí)


poznámky

zapojila se do protinacistického odboje v Obraně národa, dne 10. 1. 1940 byla zatčena a odsouzena k dvanácti letům káznice


obrazy


ulice

Pekařská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

19. 11. 2013
Otevření Centra kulturních dějin 20. století
archiv jejích děl je v Oddělení dějin literatury MZM
5. 6. 2013
Výstava Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě


MŠ, Menš


Aktualizováno: 30. 07. 2023