Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojtěch Jestřáb

  PhDr. Vojtěch Jestřáb


  • * 8.10.1922 Brno – † 24.3.2003 Brno


  • vysokoškolský pedagog, básník, spisovatel, překladatel, konferenciér a kulturní organizátor


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Vojtěch Jestřáb patřil k nejbližším přátelům spisovatele Milana Kundery, kterého se po roce 1989 několikrát neúspěšně snažil přimět k „oficiální“ návštěvě České republiky.
   Dodnes se v literárních kruzích traduje příhoda, kdy si Vojtěch Jestřáb jako svědek na svatbě Milana Kundery vyměnil těsně před vlastním obřadem s ženichem místo a (zřejmě i občanský průkaz) a Kunderovo manželství je tak de facto neplatné.


  • bydliště

   Brno: Nerudova 12, Pionýrská 23,
   Adamov,
   Vaneč


  • vzdělání

   obecná škola v Brně, Sušilova ulice,
   gymnázium na dnešní třída Kpt. Jaroše,
   FF MU - filozofie, sociologie, psychologie (1949 doktorát)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vysokoškolský pedagog (FA VUT, JAMU)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 70, hrob č. 87–89


  • poznámky

   Vojtěch Jestřáb se narodil v rodině poštovního úředníka a amatérského loutkoherce Vojtěcha Jestřába a Anny Jestřábové, roz. Šejnové.
   Navštěvoval základní školu v Sušilově ulici, po maturitě na gymnáziu v Aleestraße (tř. Kpt. Jaroše – k jeho spolužákům patřili např. Zdeněk Rotrekl, Ivan BlatnýPeter Demetz) nedobrovolně absolvoval kurz pro stavební asistenty a byl totálně nasazen v polském Rybniku.
   Na popud své spolužačky Kateřiny Haftlové se stal členem odbojové skupiny Předvoj, před koncem války byl zatčen gestapem, brutálně vyslýchán a internován v Kounicových kolejích. Své zážitky z odboje později vylíčil v románu A zpívat do konce.
   Po osvobození studoval filozofii, sociologii a psychologii na Masarykově univerzitě, doktorát získal v roce 1949. Působil jako přispěvatel časopisu Kulturní tvorba, vysokoškolský pedagog na fakultě architektury VUT a na JAMU, psal verše, fejetony, kritiky, odborné posudky, sportovní reportáže, rozhlasové hry, překládal z angličtiny, němčiny a ruštiny.
   V sedmdesátých letech nesměl z politických důvodů překládat a publikovat, jezdil proto s estrádními umělci, konferoval a organizoval kulturní akce.
   Byl třikrát ženatý, z prvního manželství se narodil syn Jiří Jestřáb. Konec života strávil na své chatě ve Vanči a ve svém adamovském bytě. Zemřel v Brně, je pohřben na Ústředním hřbitově.
   Jestřábův literární talent se mohl naplno projevit až po roce 1989, jeho „amarcordy" patří k nejpozoruhodnějším a nejpoutavějším dílům o brněnském literárním, společenském i kulturním životě, o dobách Protektorátu i normalizace a v neposlední řadě také o českoněmeckém soužití v časech 1. republiky i po 2. světové válce. S těmito skutečnostmi jsou v Jestřábových dílech konfrontovány autorovy vlastní životní osudy i peripetie.
   (Podklady k této osobnosti pro naši encyklopedii zpracoval a fotografii doplnil v červnu 2011 pan Jiří Skoupý, děkujeme.)


  • obrazy

   img12609.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ivan Blatný
   spolužáci na gymnáziu Peter Demetz
   spolužák Milan Kundera
   blízký přítel Erich Lewitschek
   Lewitschek vyslýchal V. Jestřába na brněnském gestapu Dominik Pecka
   přítel
   další osoby (1)...


  • děti

   Jiří Jestřáb


  • rodiče

   Vojtěch Jestřáb
   Anna Jestřábová (Šejnová)


  • ulice

   Nerudova
   bydliště Pionýrská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 19. 03. 2020

Vojtěch Jestřáb. Snímek zaslal pan Jiří Skoupý, děkujeme.