prof. PhDr. Milan Slavický

* 7.5.1947 Praha – † 18.8.2009 Praha


skladatel a pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Pocházel z rodiny s velkou hudební tradicí - jeho otec, hudební skladatel Klement Slavický, byl žákem J. Suka, K. B. Jiráka a V. Talicha. Oba jeho dědečkové (Janáčkův žák Klement Slavický st. a Dvořákův žák Kamil Voborský) byli rovněž skladateli a působili jako ředitelé kůru a učitelé hudby.


vzdělání

1965–1970 hudební věda na Karlově univerzitě v Praze (v roce 1972 zisk titulu PhDr.),
1968–1973 skladba na JAMU v Brně u Jana Kapra,
1970–1972 hudební teorie na AMU v Praze (1997 titul doc., 2011 jmenován profesorem)


jiné pocty

ocenění za skladby v tuzemských skladatelských soutěžích:
- 4x vítězství v soutěži mladých skladatelů "Generace" Ostrava v letech 1978–1981
- 2. cena v soutěži MK ČSR (1980)

ocenění za mezinárodní soutěže:
- 1. cena (1976 a 1979)
- čestné uznání v soutěži mladých skladatelů o cenu Carl Maria von Webera v Drážďanech (1978)
- cena města Brasília (1985)

- za skladbu Porta coeli - Cena české hudební kritiky za nejlepší skladbu provedenou v roce 1992
- za skladbu Dvě kapitoly z Apokalypsy - 3. místo (1995)


zaměstnání

1973–1981 režisér, vedoucí hudební režisér vážné hudby v gramofonové firmě Supraphon,
1981–1982 rozhlasový dramaturg EAH,
od 80. let 20. století skladatel, režisér a publicista,
od roku 1990 pedagog na FF UK a FAMU v Praze,
od roku 1994 učitel skladby na hudební fakultě AMU v Praze


odborné a zájmové organizace

spoluzakladatel Evropského kulturního klubu,
člen výboru Pražského jara, České společnosti pro EAH, výboru hudebního odboru Umělecké besedy, Ateliéru ´90


poznámky

V jeho tvorbě převažují skladby instrumentální. Po počátečním intenzívním hledání svého vlastního stylu, od počátku 70. let 20. století začal důsledně uplatňovat metodu intervalového výběru spolu se sekvencovitě gradovaným využitím tematického materiálu. Jeho díla jsou často zřetelně strukturovaná, posluchačsky přístupná a dokáže jimi docílit výrazného emocionálního napětí.
Zasedal v mnoha porotách - dirigentská soutěž MK ČR (1989), mezinárodní klavírní soutěž „Vianna da Motta" (Macau, 1997), hobojová soutěž PJ (předseda, 1991), rozhlasová soutěž Concertino Praga 1993, skladatelské soutěže Národního divadla v Praze a Pražské komorní filharmonie (2000), soutěž Musica nova (2000–2007).prameny, literatura

osoby
Aktualizováno: 13. 08. 2018