doc. RNDr. Bedřich Pospíšil

* 25.9.1912 Bučovice (okres Vyškov) – † 27.10.1944 Brno, zemská nemocnice


matematik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé Země moravskoslezské


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Dne 29. 4. 1941 byl zatčen a odsouzen na 3 roky do káznice. Domů se vrátil 17. 5. 1944 nemocen, následkům věznění podlehl 27. října 1944. Teprve po válce bylo dokončeno jeho habilitační řízení, zahájené v roce 1939, a byla mu udělena venia docendi pro obor matematika in memoriam.


příčina úmrtí

TBC, zánět pobřišnice


bydliště

Brno, Waisenhausgasse - Sirotčí (dnes Grohova) 36


vzdělání

1923–1931 - I. státní československé reálné gymnázium v Brně (1931 maturita),
1931–1935 obor matematika a fyzika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1937 tamtéž titul RNDr.)


jiné pocty

doktor technických věd in memoriam,
docent matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně in memoriam (1946),
mimořádný člen II. třídy České akademie věd a umění in memoriam (1946)


dílo

Publikoval 19 matematických prací především z obecné topologie - viz Eduard Čech, Vědecké práce Bedřicha Pospíšila. Časopis pro pěstování matematiky, 1947.


zaměstnání

středoškolský profesor, státní reálné gymnázium na Starém Brně,
od roku 1936 asistent při II. ústavu matematiky na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně


odborné a zájmové organizace

Jednota českých matematiků a fyziků


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 155–156


poznámky

Žák Eduarda Čecha a posluchač jeho topologického semináře.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 31. 10. 1944.
osoby

Eduard Čech
spolupracovník


ulice

Waisenhausgasse - Sirotčí
bydliště v době úmrtí (dnes Grohova)


osoba na objektech

oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01 učitelé Země moravskoslezské
pamětní deska: Moravské náměstí 6/01 oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Údolní 53/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
pedagog Přírodovědecké fakulty v Brně


Menš, Kal, mát


Aktualizováno: 03. 08. 2019