Ing. arch. František Alois Krejčí

* 14.5.1908 Brno – † 12.12.1981 Praha


architekt


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Patřil mezi brněnskou meziválečnou architektonickou avantgardu, ovlivněnou funkcionalismem a dalšími moderními uměleckými směry.
Architekturou a urbanismem se vždy zabýval v širších souvislostech výtvarného umění, životního stylu a prostředí.
Věnoval se také teorii architektury a estetice, výstavnictví, designu, malbě, scénografii.


bydliště

Brno, Veveří 57 (v letech 1940–1972)


cena města

Cena osvobození města Brna (1950)


vzdělání

1914–1919 obecná škola,
1919–1923 První česká státní reálka v Brně (Antonínská ulice),
1923–1927 Státní průmyslová škola - vyšší odborná škola stavitelská v Brně-Králově Poli,
1927–1933 Česká vysoká škola technická - Odbor architektury a pozemního stavitelství


jiné pocty

Cena Svazu architektů ČSSR za teoretickou práci Zůstane architektura uměním? (1980)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1932–1933 asistent prof. J. Krohy,
1934–1935 Ústav architektury II a Ústav stavby měst I České vysoké školy technické v Brně (ateliér B. Babánka),
1935–1942 samostatný úředně autorizovaný civilní inženýr-architekt,
1945 člen prvního revolučního Národního výboru v Brně (referent pro stavebnictví a bydlení),
1946–1948 Zemský národní výbor v Brně (oblastní plánovatel pro okresy Kroměříž a Holešov),
1948–1952 Stavoprojekt Brno (vedoucí ateliéru),
1953–1955 Slovenský pamiatkový ústav v Bratislavě,
1955–1957 Český fond výtvarného umění Praha (konzultant),
1958–1967 Pozemní stavby Brno (vedoucí projektant),
1968–1980 Útvar hlavního architekta města Prahy (hlavní referent)


odborné a zájmové organizace

Spolek posluchačů architektury,
Levá fronta,
Společnost pro pomoc demokratickému Španělsku,
Inženýrská komora,
Ústředí architektů na Moravě (spoluzakladatel a první jednatel 1935–1940),
SVU Aleš,
Svaz čs. výtvarných umělců,
Svaz architektů ČSSRpoznámky

(Podklady k této osobnosti připravil RNDr. Aleš Krejčí, CSc., syn F. A. Krejčího. Děkujeme. Na jeho přání uvádíme i kontaktní údaje: wtrend@cebin.cz, tel: 271770148).


obrazy

partneři

Věra Krejčová (Nováková)
sňatek: 1955, Praha


děti

ulice

Veveří
bydliště


objekty

B. Šmeral
pomník: Křenová 65c/02
spoluautor pomníku


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jis


Aktualizováno: 09. 05. 2020