Vilém Steinman

* 31.10.1880 Oplocany – † 23.2.1962 Brno


dirigent, pedagog, sbormistr a skladatel


rodné jméno

Steinmann


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zakladatel pěveckého sdružení OPUS v Brně


bydliště

Brno, Dvořákova 3


vzdělání

Učitelský ústav v Kroměříži - žákem F. Vacha,
studium na konzervatoři v Brně - skladba u J. Kunce a F. Neumanna,
v roce 1948 jmenován profesorem


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagog v Prostějově (1899–1918),
zástupce F. Vacha na postu sbormistra,
působení v Brně (po 2. světové válce),
ředitel obecné školy v Brně Na Zvonařce (1919–1931),
pedagog na konzervatoři v Brně (1925–1935),
pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1948–1950),
pedagog na JAMU v Brně (od roku 1948)


odborné a zájmové organizace

sbormistr mužského pěveckého sboru Orlice v Prostějově (od roku 1906),
sbormistr ženského pěveckého sboru Vlastimila (od roku 1913),
spoluzakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903–1922),
sbormistr Starobrněnského Hlaholu (1923–1926),
vedoucí a zakladatel pěveckého sdružení OPUS (Obec přátel umění sborového) (1925–1942),
čestný člen Československo-polského klubu v Brně (1936–1938)


hrob

pojmenováno

po Vilému Steinmanovi je také pojmenována tzv. Steinmanova metoda - metoda výchovy sbormistrů v dirigování a sborovém umění


poznámky

V památníku k prvnímu čtvrtstoletí brněnské konzervatoře je uveden mezi vedlejšími a výpomocnými učiteli, na konzervatoři vyučoval od 1. 9. 1925 do 26. 2. 1930 „sborový zpěv, řízení sboru, sluchové rytmické cvičení oblig. klavír“ jako „smluvní profesor ad personam“.
V rodné matrice je jeho jméno uvedeno jako Steinmann, ve tvaru Steinman se několikrát objevilo na programech koncertů již kolem roku 1906, důsledně jej začal tento sbormistr uvádět po roce 1918 a to až do konce života. Za upřesnění psaní příjmení děkujeme paní dr. Ingrid Silné.
osoby


ulice

Dvořákova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1925
Založení mužského sboru OPUS
zakladatel a sbormistrMŠ, Menš


Aktualizováno: 29. 11. 2022