Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilém Steinman

  Vilém Steinman


  • * 31.10.1880 Oplocany – † 23.2.1962 Brno


  • dirigent, pedagog, sbormistr a skladatel


  • rodné jméno

   Steinmann

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   zakladatel pěveckého sdružení OPUS v Brně


  • bydliště

   Brno, Dvořákova 3


  • vzdělání

   Učitelský ústav v Kroměříži - žákem F. Vacha,
   studium na konzervatoři v Brně - skladba u J. Kunce a F. Neumanna,
   v roce 1948 jmenován profesorem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pedagog v Prostějově (1899–1918),
   zástupce F. Vacha na postu sbormistra,
   působení v Brně (po 2. světové válce),
   ředitel obecné školy v Brně Na Zvonařce (1919–1931),
   pedagog na konzervatoři v Brně (1925–1935),
   pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1948–1950),
   pedagog na JAMU v Brně (od roku 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   sbormistr mužského pěveckého sboru Orlice v Prostějově (od roku 1906),
   sbormistr ženského pěveckého sboru Vlastimila (od roku 1913),
   spoluzakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903–1922),
   sbormistr Starobrněnského Hlaholu (1923–1926),
   vedoucí a zakladatel pěveckého sdružení OPUS (Obec přátel umění sborového) (1925–1942),
   čestný člen Československo-polského klubu v Brně (1936–1938)


  • pojmenováno

   po Vilému Steinmanovi je také pojmenována tzv. Steinmanova metoda - metoda výchovy sbormistrů v dirigování a sborovém umění


  • poznámky

   V památníku k prvnímu čtvrtstoletí brněnské konzervatoře je uveden mezi vedlejšími a výpomocnými učiteli, na konzervatoři vyučoval od 1. 9. 1925 do 26. 2. 1930 „sborový zpěv, řízení sboru, sluchové rytmické cvičení oblig. klavír“ jako „smluvní profesor ad personam“.
   V rodné matrice je jeho jméno uvedeno jako Steinmann, ve tvaru Steinman se několikrát objevilo na programech koncertů již kolem roku 1906, důsledně jej začal tento sbormistr uvádět po roce 1918 a to až do konce života. Za upřesnění psaní příjmení děkujeme paní dr. Ingrid Silné.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Zdeněk Kaňák
   student Lubomír Koželuha
   student Jan Řezníček
   student Josef Slimáček
   student Dalibor Spilka
   vnuk
   další osoby (3)...


  • děti

   Vlasta Spilková (Steinmanová)


  • ulice

   Dvořákova
   bydliště


  • události

   1925
   Založení mužského sboru OPUS
   zakladatel a sbormistr


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 29. 09. 2014