Vilém Steinman

* 31.10.1880 Oplocany – † 23.2.1962 Brno


dirigent, pedagog, sbormistr a skladatel


rodné jméno

Steinmann


národnost

česká


zajímavé okolnosti

zakladatel pěveckého sdružení OPUS v Brně


bydliště

Brno, Dvořákova 3


vzdělání

Učitelský ústav v Kroměříži - žákem F. Vacha,
studium na konzervatoři v Brně - skladba u J. Kunce a F. Neumanna,
v roce 1948 jmenován profesorem


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagog v Prostějově (1899–1918),
zástupce F. Vacha na postu sbormistra,
působení v Brně (po 2. světové válce),
ředitel obecné školy v Brně Na Zvonařce (1919–1931),
pedagog na konzervatoři v Brně (1925–1935),
pedagog na Pedagogické fakultě v Brně (1948–1950),
pedagog na JAMU v Brně (od roku 1948)


odborné a zájmové organizace

sbormistr mužského pěveckého sboru Orlice v Prostějově (od roku 1906),
sbormistr ženského pěveckého sboru Vlastimila (od roku 1913),
spoluzakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903–1922),
sbormistr Starobrněnského Hlaholu (1923–1926),
vedoucí a zakladatel pěveckého sdružení OPUS (Obec přátel umění sborového) (1925–1942),
čestný člen Československo-polského klubu v Brně (1936–1938)


pojmenováno

po Vilému Steinmanovi je také pojmenována tzv. Steinmanova metoda - metoda výchovy sbormistrů v dirigování a sborovém umění


poznámky

V památníku k prvnímu čtvrtstoletí brněnské konzervatoře je uveden mezi vedlejšími a výpomocnými učiteli, na konzervatoři vyučoval od 1. 9. 1925 do 26. 2. 1930 „sborový zpěv, řízení sboru, sluchové rytmické cvičení oblig. klavír“ jako „smluvní profesor ad personam“.
V rodné matrice je jeho jméno uvedeno jako Steinmann, ve tvaru Steinman se několikrát objevilo na programech koncertů již kolem roku 1906, důsledně jej začal tento sbormistr uvádět po roce 1918 a to až do konce života. Za upřesnění psaní příjmení děkujeme paní dr. Ingrid Silné.osoby

Zdeněk Kaňák
student Lubomír Koželuha
student Jan Řezníček
student Josef Slimáček
student Dalibor Spilka
vnuk
další osoby (3)...ulice

Dvořákova
bydliště


události

1925
Založení mužského sboru OPUS
zakladatel a sbormistr


MŠ, Menš


Aktualizováno: 29. 09. 2014